Jak przypomina „Gazeta Prawna”, już dwanaście towarzystw ubezpieczeniowych sprzedaje polisy w systemie direct. Do tego grona mają niedługo dołączyć PZU SA i Ergo Hestia. Kolejnym krokiem ma być uruchomienie systemu sprzedaży ubezpieczeń przez telefon i Internet przez banki. Segment direct wierzy, że polskich rynek ubezpieczeniowy upodobni się do brytyjskiego i Polacy chętnie będą ubezpieczali auta i domy przez telefon i internet.

Gazeta zwraca uwagę, że obecnie w naszym kraju system direct generuje 1,6 proc. przychodów z rynku z ubezpieczeń majątkowych, jednak sprzedaż notuje szybki wzrost. „GP” wylicza: w 2006 roku było to 185 mln zł składek, w ubiegłym 347 mln zł, a prognozy na ten rok zakładają przynajmniej 500 mln zł. Rozwój tej formy sprzedaży ubezpieczeń wzbudził duże zainteresowanie banków. Potęguje je dodatkowo bardzo dobre przyjęcie się w Polsce internetowych kanałów dostępu.

„Gazeta Prawna” pisze o zachęcających do wejścia w ten segment doświadczeniach grupy BRE Banku, której, przy udziale specjalnie powołanego towarzystwa BRE Ubezpieczenia, w 2007 roku udało się odnotować 313 mln zł przypisu składek. Ta kwota oznacza 10 proc. z szacowanych wydatków klientów BRE na ubezpieczenia. Wpływ BRE Ubezpieczenia na wynik finansowy Pionu Bankowości Detalicznej i Private Bankingu wyniósł 43 mln zł wobec planowanych 1,1 mln zł. To tylko nieco mniej niż założone dopiero na 2009 rok 45,7 mln zł. Prowizje wypłacone bankowi z tytułu działalności ubezpieczeniowej wzrosły z 10,2 mln zł w 2006 roku do prawie 50 mln zł w 2007 roku.

Dodatkowe przychody ze sprzedaży polis są też dla zarządzających bankami dodatkowym argumentem za otwarciem takich projektów.rnrnGazeta przypomina o zgodzie Komisji Nadzoru Finansowego z 7 czerwca na utworzenie dwóch towarzystw: majątkowego i na życie, z których 50 proc. udziałów mają Bank Zachodni WBK oraz AVIVA International Insurance Ltd (w Polsce Commercial Union).rnrnPiotr Gajdziński, rzecznik BZ WBK, mówi, że spółki będą wykorzystywały wszystkie kanały dystrybucji, w których bank prowadzi sprzedaż produktów bankowych. W planach jest także sprzedaż direct.

„Gazeta Prawna” pisze, że informację o polisach komunikacyjnych Commercial Union można znaleźć na stronach banku już od lutego tego roku. Wykorzystuje przy tym tą samą platformę co CU Direct, które ruszyło w listopadzie 2007 r. ze sprzedażą polis przez telefon. Gazeta zwraca uwagę, że jedyna różnica pomiędzy stronami z informacją o polisach to ich kolorystyka. Bank nie chce jednak na razie zdradzić efektów. Odwrotnie, niż GE Money Bank, który w 2007 roku roku pozyskał około 40 mln zł składek ze sprzedaży przez telefon polis ochronnych dla kredytobiorców.rnrnAdam Antczak, dyrektor ds. Ubezpieczeń i Funduszy w GE Money Banku mówi, że bank obecnie kończy prace nad produktem ubezpieczenia zdrowotnego, które oferowane będzie wybranym klientom banku. Do końca 2008 roku opracowany zostanie kolejny produkt do sprzedaży w kanale direct.

(za: „Gazeta Prawna” z 12.06.2008 r., autor artykułu: Marcin Jaworski)

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *