10 sierpnia weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie umowy ubezpieczenia. Nowe przepisy utrudniają rozwiązanie umowy ubezpieczenia w przypadku braku płatności kolejnej części składki, przez co zniechęcają one towarzystwa do jej rozbijania na raty. Szansę na pokaźne źródło zysków dostrzegły tu banki.

Podpisywane po 10 sierpnia umowy muszą przewidywać konieczność monitowania klientów o zapłatę kolejnych rat składek. Zniknie dotychczasowa możliwość zawieszania od razu przez towarzystwa ochrony ubezpieczeniowej czy nawet rozwiązywania umowy przy opóźnieniu w opłacie raty. Mogą pojawić się kłopoty z monitowaniem o zapłatę i windykacją zaległości. To wszystko sprawia, że ubezpieczyciele mniej chętnie będą rozbijali składki na raty.

Robert Kachnowicz, dyrektor zarządzający pionem kredytów detalicznych w Santander Banku mówi, że ubezpieczyciele będą zmuszeni podnieść ceny przy rozbijaniu kwoty ubezpieczenia na raty. Kachnowicz dodaje, że towarzystwom ubezpieczeniowym może zależeć na promocji składek jednorazowych, żeby uniknąć obowiązku monitorowania zaległych rat. W związku z tą sytuacją Santander Bank wprowadził kredyt na ubezpieczenie komunikacyjne, pozwalający klientom na rozbicie składki na 11 rat.

Skredytować można składkę za polisę w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wszystkie formalności są dokonywane w ramach procedury uproszczonej, czyli na podstawie pisemnego oświadczenia klienta na temat uzyskiwanych dochodów oraz nawet samego wniosku (bez polisy) podpisanego przez ubezpieczyciela. Kredyt jest udzielany na okres 11 miesięcy. Po spłacie ostatniej raty klient nie posiada zobowiązań wobec banku i może ubiegać się o kredyt na ubezpieczenie komunikacyjne w kolejnym roku, przy czym nie można skredytować samego OC, lecz tylko samo AC lub pakiet OC+ AC, lub inny szerszy pakiet. Minimalna kwota kredytu to 1 tys. zł, a maksymalna 25 tys. zł.

Jest to nowość na rynku , bo do tej pory oferty skredytowania składki otrzymywali tylko klienci kupujący auto na kredyt. Można było wówczas wykupić polisę AC, np. na cały okres kredytowania, czyli np. trzy, pięć lat, i opłacać raty składki w ramach spłaty kredytu. Nie dotyczyło to umów OC komunikacyjnego, które mogą być zawarte tylko na 12 miesięcy i tylko składka za taki okres mogła być włączona do kwoty kredytu.

( źródło: „Gazeta Prawna” z 13.07.2007 r. )

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *