Uprawnionymi do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych są przede wszystkim: Policja, organy celne, Straż Graniczna, organy rejestracji pojazdów, Inspekcja Transportu Drogowego, UFG.

Sankcją za brak spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia jest opłata karna. Jej wysokość jest równa:
a) samochody osobowe – wysokości dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c) pozostałe pojazdy – jedna trzecia minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosia) 20% opłaty w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni,
b) 50% opłaty w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni,
c) 100% opłaty w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

Opłatę za niespełnienie obowiązku egzekwuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Roszczenia o zapłatę przedawniają się z upływem 3 lat od dnia kontroli.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *