BRE Ubezpieczenia wprowadziło możliwość automatycznego odnawiania się umowy ubezpieczenia AC. Jest to rozwiązanie korzystne dla klienta. Ale jest jeden warunek: nie chce on zmienić ubezpieczyciela.

Taka opcja jest nowością na naszym rynku. Wśród wcześniej oferowanych na rynku rozwiązań znane były te, w których w ubezpieczeniach mienia występowała darmowa ochrona w ciągu miesiąca od zakończenia się poprzedniej umowy ubezpieczenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci indywidualni czy też strategiczni nie musieli pamiętać o przedłużeniu umowy, a i tak byli objęci ochroną ubezpieczeniową. Jednak BRE Ubezpieczenia poszło o krok dalej.

Paweł Zylm, prezes BRE Ubezpieczenia, sprzedającego polisy pod marką Go!Direct mówi, że ideą jego firmy było wprowadzenie mechanizmu, w którym klient co roku nie będzie musiał myśleć o zawarciu nowej umowy, wypełniać formularzy itp. Jeśli nie zrobi nic, umowy OC – z mocy prawa i AC – zgodnie z OWU BRE Ubezpieczenia, będą przedłużane automatycznie.

Towarzystwo przewiduje, że umowa AC zawarta na 12 miesięcy ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok, jeśli klient (lub towarzystwo) na 14 dni przed jej wygaśnięciem nie przekaże informacji o tym, że nie chce przedłużać umowy.

Paweł Zylm mówi, że na sześć tygodni przed upływem okresu ubezpieczenia BRE Ubezpieczenia przesyła klientowi informację o tym mechanizmie.

Jednak przez cztery tygodnie może zapomnieć o tym terminie. W przypadku spóźnienia się klienta choćby o dzień, umowa zostanie przedłużona. Trzeba to jednak zrobić na piśmie. Udogodnieniem dla klienta jest fakt, że towarzystwo za datę wpływu uznaje datę stempla pocztowego. W przypadku poczty e-mail, musi to być pismo odręcznie podpisane i zeskanowane. Co niepokojące, w OWU nie ma zapisu, w jaki sposób można odstąpić od przedłużonej umowy.

Paweł Zylm deklaruje, że wprawdzie takiego zapisu rzeczywiście nie ma, ale można to jednak zrobić na warunkach odstąpienia kodeksowego. Poza tym, jak mówi Zylm, procedury BRE Ubezpieczenia przewidują, że jeśli 14 dni od dnia przedłużenia umowy klient poinformuje towarzystwo, że nie chce automatycznego przedłużenia, cała pobrana składka jest mu zwracana.

Z kolei klienci zmieniający towarzystwo i mający pakiet z OC komunikacyjnym muszą pamiętać o rozwiązaniu umowy na dzień przed jej wygaśnięciem (pod rygorem zawarcia kolejnej na 12 miesięcy, bez żadnych możliwości rozwiązania). W takiej sytuacji towarzystwo zorientuje się, że klient nie chce przedłużać umowy i jest szansa, że zgodnie z deklaracjami prezesa nie będzie robiło problemu z anulowaniem automatycznego przedłużenia polisy AC.

( źródło: Gazeta Prawna” z 28.11.2007 r. )

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *