Komisja Europejska zaproponowała pakiet przepisów mających na celu zwiększenie ochrony konsumentów na rynku usług finansowych. Pakiet składa się z trzech wniosków ustawodawczych. Jednym z nich jest wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

– W następstwie największego – odkąd sięgamy pamięcią – kryzysu finansowego branża finansowa na pierwszym miejscu musi stawiać konsumenta. Produkty detaliczne muszą być bezpieczniejsze, standardy informacyjne – jaśniejsze, a osoby sprzedające produkty muszą zawsze spełniać najwyższe wymagania. Dlatego też przyjęliśmy pakiet ukierunkowany wyłącznie na interesy konsumentów, zapewniający im możliwość wyboru produktów finansowych w oparciu o jasne i rzetelne informacje oraz profesjonalne doradztwo, które na pierwszym miejscu stawia interes konsumentów. – powiedział Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług.

Jeden z zaproponowanych przez Komisję wniosków przewiduje zmianę obecnej dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Aktualnie akt ten reguluje praktyki w zakresie sprzedaży wszystkich produktów ubezpieczeniowych, począwszy od ubezpieczeń ogólnych, takich jak ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia nieruchomości, aż po produkty ubezpieczeniowe zawierające elementy inwestycyjne. KE tłumaczy, że konsumenci są często nieświadomi ryzyka, jakie wiąże się z zakupem ochrony ubezpieczeniowej. Powołując się na wyniki badań opinii publicznej Komisja wskazuje, że „ponad 70 proc. produktów ubezpieczeniowych sprzedawanych jest bez odpowiedniej porady”. Obecne unijne przepisy nie regulują szczegółowo sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, natomiast przepisy krajowe różnią się w poszczególnych państwach członkowskich i mają zastosowanie wyłącznie do pośredników.

KE wyjaśnia, że celem jej wniosku jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów w sektorze ubezpieczeń poprzez stworzenie wspólnych standardów regulujących wszystkie transakcje sprzedaży ubezpieczeń oraz zapewnienie odpowiedniego doradztwa. Według Komisji, wniosek wpłynie na zwiększenie przejrzystości i ustanowienie równych warunków działania dla pośredników i zakładów ubezpieczeń prowadzących sprzedaż produktów ubezpieczeniowych.

KE zaproponowała następujące zmiany:

1. obowiązywał będzie ten sam poziom ochrony konsumentów, bez względu na kanał dystrybucji produktów ubezpieczeniowych Kupując produkt czy to bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, czy też pośrednio od pośrednika (np. agenta lub brokera), konsument będzie miał zapewniony taki sam poziom ochrony. Obecnie brak jest jednolitego poziomu ochrony, ponieważ dotychczasowa dyrektywa w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego reguluje wyłącznie sprzedaż prowadzoną przez pośredników;

2. konsumenci z wyprzedzeniem otrzymają jasne informacje na temat statusu zawodowego osoby sprzedającej dany produkt ubezpieczeniowy. Wprowadzone zostaną przepisy mające na celu skuteczniejsze neutralizowanie ryzyka konfliktu interesów, w tym wymóg ujawniania informacji na temat wynagrodzenia otrzymywanego przez sprzedawców produktów ubezpieczeniowych;

3. sprzedaży produktów ubezpieczeniowych towarzyszyć będzie musiało uczciwe, profesjonalne doradztwo;

4. pośrednikom łatwiej będzie prowadzić działalność transgraniczną, co przyczyni się do rozwoju prawdziwego wewnętrznego rynku usług ubezpieczeniowych.

Więcej na ten temat pod adresem:rnhttp://europa.eu/…

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *