Czy mogę wykupić ubezpieczenie domu w budowie, jaki będzie zakres przedmiotowy takiego ubezpieczenia, do jakich osób jest kierowane takie ubezpieczenie?

Jak najbardziej, istnieje możliwość wykupienia takiego ubezpieczenia. Jest ono o tyle ciekawą ofertą wśród istniejących na rynku, że zabezpieczy nas przed ewentualnymi startami związanymi z prowadzeniem budowy, powstałymi np. z winy podmiotu wykonującego usługę, a nawet w wyniku wypadków losowych. Przedmiotem ubezpieczenia może być w takim przypadku zarówno dom jednorodzinny, garaż, obiekt gospodarczy, ogrodzenie terenu naszej nieruchomości oraz inne nieruchomości będące na etapie tworzenia – np. basen. Nadto należy zwrócić uwagę, że części konstrukcyjne, elementy instalacyjne czy też izolacyjne wchodzą w zakres przedmiotowy takiej asekuracji. Wskażmy, że prace polegające na wznoszeniu nieruchomości, obiektów są chronione na wypadek wystąpienia siły wyższej w postaci pożaru, powodzi, gradu, trzęsienia ziemi czy huraganu.

Należy zauważyć, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe do polisy w wersji podstawowej dołączają ofertę asekuracji na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (NNW). Odnosząc się do osób, do których kierowane jest przedmiotowe ubezpieczenie, należy wskazać, że mogą z niego skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, zarówno właściciel danej inwestycji, jak i jej wykonawca.

Standardowo pamiętajmy o możliwości wykupienia polisy także na rzecz osoby trzeciej. Zwyczajowo należy podkreślić, że polisa taka nie zapewni nam asekuracji przed każdym zdarzeniem losowym czy każdą ewentualnością, która może się zdarzyć podczas prac wykonawczych. Tak jak w przypadku innych typów ubezpieczeń, tak i tutaj możemy spotkać się ze standardowymi wyłączeniami spod odpowiedzialności, które odnajdziemy w OWU, z tego względu pamiętajmy o ich dokładnym przeanalizowaniu, by móc wybrać ofertę dostosowaną do naszych potrzeb.rnrnPrzy zaciąganiu kredyt na budowę domu, zakup, remont, częstokroć zdarza się, że banki wymagają zabezpieczenia w postaci cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od zdarzeń losowych.

Czy zawsze bank zażąda takiego zabezpieczenia, kto otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe na wypadek wystąpienia zdarzenia losowego. Jaką opcję ubezpieczenia wybrać, czym kierować się przy wyborze ubezpieczenia?

Prawdą jest, że decydując się na kredyt na zakup czy budowę domu, należy liczyć się z możliwością, a w praktyce z koniecznością, dokonania cesji praw z polisy na rzecz podmiotu udzielającego kredytu. Dokonując cesji, pamiętajmy, że w sytuacji wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego to bank otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe, a nie podmiot ubezpieczony. Najczęściej spotykaną formą zabezpieczenia jest cesja na rzecz banku pakietu w wersji podstawowej ubezpieczenia od zdarzeń losowych i z takiego to tytułu odszkodowanie przypadnie bankowi, jeśli natomiast posiadamy opcje dodatkowe takiego ubezpieczenia, odszkodowanie z tytułu polisy w wersji rozszerzonej przypadnie właścicielowi polisy.

Pamiętajmy, że nasze nieruchomości należy ubezpieczyć nie tylko w sytuacji zaciągania kredytu w banku, ale także by zabezpieczyć się na przyszłość przed zdarzeniami losowymi. Towarzystwa ubezpieczeniowe udzielają ochrony w zakresie tzw. zdarzeń losowych w postaci pożaru, zalania, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, nadmiernych opadów śniegu, wybuchu, gradu, upadku statku powietrznego, trzęsienia czy osuwania się ziemi, ponadto kradzieży, rabunku, aktów terrorystycznych, przepięć na skutek uderzenia pioruna, a również katastrofy budowlanej.

Oferta na rynku ubezpieczeń jest tak ogromna, że można wybierać spośród różnych ofert poszczególnych towarzystw, które niejednokrotnie mają przygotowane po klika wariantów danej oferty – pamiętajmy o wybraniu tego najkorzystniejszego dla nas. Tak jak w przypadku innych ubezpieczeń, istnieje możliwość wykupienia wariantów dodatkowych do wersji podstawowej polisy. Dosyć ciekawą ofertą jest możliwość wykupienia polisy na wypadek kradzieży jego części zewnętrznych, nie tylko w odniesieniu do samego domu, ale także elementów jego ogrodzenia, a nadto rozszerzenie ubezpieczenia o wariant OC. Pamiętajmy, że nie mamy wpływu na siły przyrody, z tego względu warto ubezpieczyć nasze mienie na wypadek nawalnego deszczu czy huraganu, który może spowodować ogromne spustoszenie w naszym majątku.

Coraz częściej zdarza się, że towarzystwa oferują nam możliwość doubezpieczenia się na wypadek trzęsienia ziemi – co prawda zjawiska takie nie występują zbyt często na terenie naszego kraju, jednakże i od takiego kataklizmu warto się zabezpieczyć. Pamiętajmy, że należy dokładnie zastanowić się, na jakim ubezpieczeniu nam zależy, zbadać dokładnie nasze potrzeby, inna bowiem będzie asekuracja w odniesieniu do mieszkania w bloku, a inna do domu wolnostojącego. Pamiętajmy o dokładnym wyważeniu między ofertą, którą proponuje nam towarzystwo a naszymi potrzebami. Ubezpieczenie OC może niejednokrotnie okazać się niezbędne w sytuacji mieszkania w bloku i zalania mieszkania sąsiadów usytuowanych na niższym piętrze, z polisy OC mogą zrezygnować osoby zamieszkujące na parterze, gdzie ryzyko wystąpienia takich zdarzeń jest mniejsze.

Od jakich zdarzeń możemy ubezpieczyć nieruchomość w budowie?rnrnProwadząc budowę naszej nieruchomości, pamiętajmy, że podczas niej może zaistnieć wiele nieprzewidzianych zdarzeń. Pamiętajmy, że koszt prowadzenia budowy może być niejednokrotnie bardzo wysoki, z tego względu warto ubezpieczyć się od zdarzeń w postaci ewentualnego wybuchu pożaru, ulewnego deszczu, które to mogą spowodować spustoszenie w naszym mieniu. Pamiętamy o możliwości zdarzenia się katastrofy budowlanej, która może całkowicie zniszczyć nasz dorobek. Celem uniknięcia takich sytuacji warto ubezpieczyć budowę od zdarzeń losowych. Większość ofert ubezpieczenia domu w budowie obejmuje asekurację w wersji podstawowej na wypadek pożaru, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego czy wybuchu. Zakres podstawowy jednakże może zostać rozszerzony o dodatkowe elementy w postaci huraganu, powodzi, osuwisk ziemnych, uderzenia pojazdu mechanicznego czy deszczu nawalnego.

Pamiętamy, że wybierając oferty, należy dokładnie zastanowić się nad wyborem tej, która najpełniej spełnia nasze oczekiwania i potrzeby, warto poszukać oferty, która ewentualnie pokrywałaby szkody spowodowane prowadzeniem akcji ratowniczej czy powstałe na skutek kradzieży z włamaniem lub dewastacji naszego mienia, zwróćmy uwagę, czy posiadanie takiej asekuracji będzie wiązało się ze spełnieniem dodatkowych wymagań, tzn. czy mienie, które będzie podlegało ochronie winno być w sposób dostateczny zabezpieczone, czyli znajdować się wewnątrz budynku, który posiada drzwi zewnętrzne zaopatrzone w odpowiednie zamki lub kłódki, a także inne otwory zabezpieczające przed wejściem do środka osób nieuprawnionych. Opcją ubezpieczenia na wypadek kradzieży warto zabezpieczyć się po wzniesieniu nieruchomości, zamontowaniu okien, drzwi. Niektóre polisy zawierają ponadto ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków lub tytułem odpowiedzialności cywilnej.

Iwona Dąber, prawnik instytucji finansowej

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *