Według badań przeprowadzonych przez „Parkiet” ceny polis majątkowych dla przedsiębiorstw wciąż spadają. Wyjątkiem są ubezpieczenia należności.

Zbigniew Jęksa, dyrektor departamentu ubezpieczeń majątkowych dla przemysłu w Allianz Polska, stwierdził, że obniżki te są wynikiem dużej konkurencji jaka występuje na rynku. Spadek stawek dotyczy ubezpieczenia majątku trwałego firm czyli maszyn, urządzeń, pojazdów, itp. W przypadku przedsiębiorstw działających w branży o podwyższonym ryzyku, np. meblarskiej, obniżki są mniejsze.

Firmy ubezpieczeniowe w ostatnim okresie odnotowują spadek sumy składek. Mimo to wciąż obniżają ceny polis, co składa się na coraz gorszą kondycję tego sektora ubezpieczeń. Według Zbigniewa Jęksa niepokojące jest to, że towarzystwa nie podejmują żadnych działań, które poprawią obecną sytuację.

Grzegorz Błachnio z towarzystwa Euler Hermes, twierdzi, że w wyniku kryzysu i wynikających z niego problemów finansowych przedsiębiorstw, elementem, który decyduje o wyborze ubezpieczyciela jest głównie cena.

Ceny ubezpieczeń majątkowych spadają, zaś należności przeciwnie. Przez prawie rok odnotowano 611 postanowień upadłościowych. Jest to aż o 64% więcej niż w poprzednim roku. W ostatnim czasie wzrosło prawdopodobieństwo zaległości płatniczych, dlatego ceny ubezpieczenia należności zaczęły rosnąć, a nie jak dotychczas spadać.

Źródło: Parkiet

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *