Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna" możemy się spodziewać podwyżek składek ubezpieczeń komunikacyjnych i mienia. Powód to coraz niższe wskaźniki rentowności. Co prawda towarzystwa ubezpieczeń działające w Polsce są stabilne finansowo, ale jeżeli wskaźniki się nie poprawią, jest to jedyny sposób na zwiększenie rentowności.

"Pogorszenie wskaźników rentowności jest efektem zbiegu wyższych wypłat, m.in. z tytułu szkód żywiołowych z przełomu czerwca i lipca oraz kosztów działalności ubezpieczeniowej. Zauważalne jest jednakże obniżenie przychodów ze składek z ubezpieczeń mienia w II kwartale tego roku w stosunku do poziomu z I kwartału, co można było zaobserwować w każdym roku.W związku z sytuacją gospodarczą oszczędzają i firmy, i osoby indywidualne, mniej jest też samochodów do ubezpieczenia. A konkurencja jest ostra, stąd spadek przychodów ze składek", wyjaśnia Dagmara Wieczorek-Bartczak, dyrektor zarządzając nowego pionu nadzoru ubezpieczeniowo-emerytalnego KNF, w rozmowie z Marcinem Jaworskim.

źródło: Dziennik Gazeta Prawnarnrn

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *