17 października 2007 roku, Zarząd Ciech S.A. powziął informację o dokonaniu z datą 12 października 2007 roku przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do rejestru spółki Soda Polska Ciech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z numerem 0000270628.

Spółki zależne od Ciech SA, tj. IZCh Soda Mątwy SA i JZS Janikosoda SA, stały się właścicielami Soda Polska Ciech Sp. z o.o.

IZCh Soda Mątwy SA i JZS Janikosoda SA nadal będą występowały w bilansie skonsolidowanym Ciech SA, pozostając właścicielami akcji Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA (po 22,5 proc. kapitału każda) oraz udziałów w Soda Polska Ciech Sp. z o.o., jednak nie będą już prowadziły działalności operacyjnej, która zostanie przeniesiona do Soda Polska Ciech Sp. z o.o.

(PAP)

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *