O przyszłości wynagrodzeń dla pośredników debatowali goście zaproszeni przez LIMRA, Polską Izbę Ubezpieczeń oraz Polską Izbę Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych. Patronem medialnym spotkania była „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

W dyskusji udział wzięli: Jarosław Bartkiewicz (AXA), Joanna Czub (Allianz), Bożena M. Dołęgowska-Wysocka („Gazeta Ubezpieczeniowa”), Marek Fereniec (AEGON), Michał Gomowski (AVIVA), Małgorzata Kaniewska (PIBUiR), Jacek Kliszcz (SPBUiR), Mirosław Kowalski (LIMRA), Grzegorz Liszka (Compensa Życie), Marcin Łuczyński (PIU), Przemysław Rybarczyk (Allianz), Adam Sankowski (PIPUiF), Jarosław Szwajgier (Compensa), Marek Twardowski (Nordea Życie), Aleksandra Wysocka-Zańko („Gazeta Ubezpieczeniowa”).

Dyskusję zagaił Mirosław Kowalski (LIMRA), który omówił światowe trendy w ubezpieczeniach na życie, zmierzające do zastąpienia prowizji stałą opłatą. Spotkanie było momentami burzliwe. Wystąpili przedstawiciele pośredników – Jacek Kliszcz (Stowarzyszenie Brokerów) i Adam Sankowski (Polska Izba Pośredników) oraz ubezpieczycieli – Marcin Łuczyński (PIU). Głos zabrali również reprezentanci firm AEGON, Allianz, AVIVA, AXA, Compensa, Compensa Życie i Nordea Życie.

Pierwsze robocze wnioski ze spotkania są następujące:

– Pośrednik wykonuje pracę, która daje klientowi i towarzystwu określoną wartość dodaną. Za tą pracę należy mu się wynagrodzenie. Chociaż to twierdzenie wydaje się oczywiste, to w społecznym odczuciu pobieranie prowizji przez pośrednika ubezpieczeniowego jest czymś podejrzany

– Likwidacja prowizji prawdopodobnie doprowadziłaby do wytworzenia się różnych systemów para-prowizyjnych i zamiast zwiększyć transparentność, zmniejszyłaby transparentność całego systemu.

– Rezygnacja ze sprzedaży przez pośredników wcale nie oznacza obniżenia kosztów ubezpieczenia. W wielu przypadków ten koszt ulega podwyższeniu.

– Zastąpienie prowizji dla doradcy finansowo-ubezpieczeniowego stałym wynagrodzeniem opłacanym przez Klienta, prawdopodobnie znacznie zatężyłoby liczbę osób korzystających z takich usług do osób najzamożniejszych.

– Model wynagrodzeń pośredników ubezpieczeniowych powinien być dostosowany do lokalnych warunków rynkowych, a nie narzucany odgórnie przez Unię Europejską.

Pełna relacja ze spotkania ukaże się w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 16 z 17 kwietnia 2012 r.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *