Niestety, wypadek może przytrafić się każdemu, więc jeśli już do niego dojdzie musisz wiedzieć co zrobić w takiej sytuacji.

Jeśli w wypadku są zabici lub ranni, przede wszystkim, powiadom policję i pogotowie ratunkowe. Następnie, postaraj się o udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. Pamiętaj aby nie ruszać pojazdów do przyjazdu policji, nawet gdyby utrudniały ruch na drodze. Zabezpiecz również ślady związane z wypadkiem oraz mienie poszkodowanego.

Gdy nie ma rannych należy usunąć pojazdy z jezdni. W takim wypadku trzeba koniecznie zaznaczyć ich położenie po wypadku. Poproś świadków zdarzenia o podanie numerów swoich telefonów i adresu. Jeśli nie chcą tego uczynić, spisz ich numery rejestracyjne i marki samochodów.

Policję należy wezwać także w sytuacji:

· gdy trudno jest ustalić kto zawinił albo sprawca nie chce dokładnie opisać zaistniałego zdarzenia. Istnieje wówczas podejrzenie, że może zmienić zeznania lub nie zgłosić wypadku u swojego Ubezpieczyciela (notatki policji potwierdzą Twoją wiarygodność);

· gdy sprawca jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków;

· gdy samochód sprawcy nie ma badań technicznych lub jest kradziony;

· gdy dokumenty sprawcy: dowód rejestracyjny, prawo jazdy lub polisa są nieczytelne lub podejrzewasz, że są podrobione.

Kto pokrywa straty? Straty pokrywa winny spowodowania wypadku. Musisz w takiej sytuacji spisać oświadczenie lub wypełnić formularz wypadkowy, w którym sprawca wypadku oświadcza, że spowodował zdarzenie i opisuje jego przebieg, z dokładną datą oraz powstałe uszkodzenia. W oświadczeniu muszą być pełne dane sprawcy, spisane z dowodu osobistego i rejestracyjnego oraz prawa jazdy i polisy OC. Powinieneś także sprawdzić czy sprawca ma aktualne badania techniczne oraz ważną polisę OC. Podpis sprawcy i data zdarzenia muszą być czytelne.

Gdy jesteś poszkodowany w wypadku z czyjejś winy, odszkodowanie otrzymasz z polisy OC sprawcy zdarzenia. Zaraz po wypadku (do 3 dni) zgłoś się do Ubezpieczyciela sprawcy lub poleconego przez nich rzeczoznawcy, który określi straty. Jeżeli sprawca nie ma ubezpieczenia OC, wówczas koniecznie wezwij policję, a protokół policyjny złóż w swoim towarzystwie ubezpieczeniowym albo w najbliższym miejsca zamieszkania . Odszkodowanie za szkody na zdrowiu i mieniu wypłaci, jak wcześniej wspominaliśmy, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku będziesz musiał sam pokryć koszty naprawy pojazdu, chyba że posiadasz polisę AC. Jeżeli taką polisą nie dysponujesz, możesz uzyskać odszkodowanie za szkody osobowe (na zdrowiu), pokrywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku identyfikacji pojazdu sprawcy, powiadom o tym policję. Daje Ci to szansę (choć raczej iluzoryczną) na odzyskanie pieniędzy na drodze sądowej.Jeżeli winny wypadku oferuje zapłatę za szkodę, można ją przyjąć pod warunkiem, że szkoda jest nieduża a oferowana kwota pokryje naprawę uszkodzenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokrywa bowiem, jak już wspominaliśmy, drobnych strat, np. do wartości połowy najniższego wynagrodzenia w gospodarce (tzw. franszyza integralna).

Jeżeli Ty jesteś sprawcą wypadku, spisz oświadczenie w dwóch egzemplarzach i zgłoś szkodę w swojej firmie ubezpieczeniowej. Szkody pokryte zostaną z Twojej polisy OC. Odszkodowanie za Twoje straty, Ubezpieczyciel pokryje z Twojego ubezpieczenia AC, jeśli takie oczywiście posiadasz.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *