Wprowadzenie podatku Religi oznacza dla posiadaczy pojazdów mechanicznych tylko jedno – wzrost cen składek ubezpieczeniowych. Sposobem na uniknięcie podwyżki związanej z tym podatkiem jest wcześniejszy zakup polisy OC.

– Po 1 października stawki ubezpieczenia OC niestety mogą wzrosnąć, gdyż doliczony zostanie wówczas do nich ustalony przez Ministerstwo 12-procentowy ryczałt. Nowe przepisy obligują bowiem towarzystwa ubezpieczeniowe do odprowadzania części składki na leczenie i rehabilitację ofiar wypadków drogowych – informuje Margareta Lubacz z BUiR Grupa Concordia. – Dlatego, chcąc ochronić naszych obecnych oraz przyszłych klientów przed skutkami nowelizacji ustawy, zdecydowaliśmy się na zwiększenie ilości ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelu Concordii. Korzystne zniżki obowiązują jednak tylko do 30 września tego roku.

Oferta Concordii koncentruje się na wprowadzeniu dodatkowej zniżki specjalnej w wysokości 10%. Obejmie ona wszystkich nowych klientów, którzy pierwszy raz ubezpieczają w tej firmie swoje pojazdy. Muszą oni jedynie dostarczyć zaświadczenie o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia za ostatni rok jego trwania. Wszyscy klienci, zarówno stali, jak i nowi, mogą zawrzeć nowe umowy ubezpieczeń komunikacyjnych już z trzymiesięcznym wyprzedzeniem (mimo to, będzie ono obowiązywać dopiero od daty zawartej w umowie).

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *