W raporcie, opublikowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, wynik techniczny w sektorze polis komunikacyjnych jest, po raz pierwszy od dawna, ujemny dla wszystkich zakładów. Wynosi on łącznie -86,3 miliona złotych. W przypadku autocasco zanotowano ujemny wynik przy spadku przychodów o 6%.

Jak twierdzi Wojciech Rabiej z rankomat.pl, „ubezpieczyciele wykończyli się nawzajem wojną cenową. To oznacza koniec pokrywania strat na sprzedaży OC zyskami ze sprzedaży polis AC”.

Według danych, ubiegłoroczny wynik jest o pół miliarda złotych gorszy, niż ten z 2008 roku. W przypadku ubezpieczenia OC „mimo wzrostu przypisu składki o prawie 2% ujemny wynik techniczny wyniósł -954 miliony złotych. To oznacza, że do każdych 100 złotych zarobionej składki ubezpieczyciele dołożyli 14 złotych” – dodaje Wojciech Rabiej.

Łączna strata w ubezpieczeniach OC i AC wyniosła 1.040 milionów złotych (w wynikach zaprezentowanych przez KNF nie uwzględniono wyników AXA i Liberty Direct, które nie raportują do polskich organów nadzoru).

Aktualną sytuację na rynku Wojciech Rabiej komentuje następująco – „To, co działo się na rynku ubezpieczeniowym do tej pory, czyli ostra wojna cenowa, zapowiadało taki efekt. […] Ubezpieczyciele osiągnęli poziom strat, których prawdopodobnie nie będą już dłużej chcieli i mogli akceptować”. Prawdopodobnie w przyszłości będziemy musieli spodziewać się wzrostu cen polis komunikacyjnych.

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa, Bankier.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *