wtorek, 27 luty 2007 r

We wtorek 27 lutego w Sejmie będzie miało miejsce pierwsze czytanie ustawy o tzw. podatku Religi – informuje PAP. Nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych będą debatować sejmowe komisje: finansów publicznych i zdrowia. Zgodnie z rządowymi założeniami, sprawcy wypadków drogowych mają pokrywać koszty leczenia ofiar. Środki będą pochodzić od ubezpieczycieli ze składek obowiązkowego ubezpieczenia OC kierowców.

Towarzystwa mają przekazywać do Narodowego Funduszu Zdrowia opłatę ryczałtową liczoną jako część składki komunikacyjnego OC. W 2007 r. ma to być 12 proc. składki, a w kolejnych latach minister zdrowia rozporządzeniem miałby określać nowy wskaźnik. Inna propozycja daje NFZ możliwość dochodzenia roszczeń od pieszych i rowerzystów, którzy spowodowali wypadek oraz prawo do dochodzenia odszkodowania od cudzoziemców. Nowe prawo miałoby obowiązywać od kwietnia 2007 r.rnrnRząd stoi na stanowisku, że nowe rozwiązania nie zwiększa odpowiedzialności firm ubezpieczeniowych i w związku z tym – nie powinny być przyczyną podwyżek składek za komunikacyjne OC.rnrnW opinii rządu, analiza przepisów wskazuje, że "zobowiązanym do naprawienia szkody jest jej sprawca, a w przypadku ‘szkody komunikacyjnej’ zakład ubezpieczeń, który ubezpieczał ryzyko odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody". Rząd chciał nowelizacji, ponieważ dotychczas kwestionowano prawo NFZ do uzyskiwania odszkodowania. Tymczasem – zdaniem rządu – to NFZ ponosi szkodę musząc finansować leczenie osoby poszkodowanej w wypadku drogowym.rnrnZ danych Komendy Głównej Policji wynika, że rocznie ok. 60 tys. osób zostaje rannych w wypadkach samochodowych.rnrnW krajach UE jest wiele rozwiązań dotyczących finansowania leczenia ofiar wypadków. Przykładowo, w Belgii czy Danii potrącana jest część składki ubezpieczeniowej (w Danii nawet do 50 proc.). Z kolei we Włoszech składki OC są opodatkowane (10,5 proc.).rnrnŚrodowisko ubezpieczeniowe od kilku miesięcy protestuje przeciwko projektowi. Dotychczas ubezpieczyciele osiągnęli to, że \"opłata ryczałtowa\" miałaby wynieść nie 20 proc., ale 12 proc.rnrnUbezpieczyciele wskazują też, że ustawa może okazać się niekonstytucyjna. W ich interpretacji, zmiany prawa należałoby traktować jak wprowadzenie nowego podatku, co zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego powinno mieć miejsce do 30 listopada roku poprzedzającego wprowadzenie podatku.Według rynkowych szacunków, od 5 do 10 proc. polskich kierowców nie wykupuje obowiązkowego OC, choć grożą za to kary. Ponad 90 proc. kierowców nie powoduje wypadków. Wprowadzenie dodatkowej składki oznacza, że za leczenie ofiar wypadków będą płacić także ci kierowcy, którzy nie spowodowali szkód – twierdzą ubezpieczyciele. Ostrzegają, że zmiana przepisów doprowadzi do likwidacji systemu zniżek w ubezpieczeniach dla kierowców za bezwypadkową jazdę.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *