Podatnik musi zaliczyć do przychodu całość odszkodowania wypłaconego mu z polisy AC, jeśli nawet wcześniej ujął on w kosztach tylko trzy czwarte wydatków na naprawy powypadkowe – nieprawomocnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt. I Sa/GD 1445/19).

Zdaniem WSA, kwota otrzymana od ubezpieczyciela odpowiada wartości poniesionego wydatku, lecz nie stanowi jego zwrotu. Wydatek zwrócony, o którym mówi ustawa o CIT, to wydatek ten sam, a nie taki sam – uznał WSA.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *