W ciągu pierwszych 6 miesięcy bieżącego roku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wpłynęło prawie 20 tysięcy zawiadomień policji o braku OC komunikacyjnego. W analogicznym okresie ubiegłego roku było ich niewiele ponad 12 tysięcy. W związku z tym, że w ostatnim czasie o 60% wzrosła liczba zawiadomień policji, Fundusz przekazał trzem komendom wojewódzkim, dzięki którym ściąga najwięcej kar za brak tej obowiązkowej polisy, po laptopie.

Jakie konsekwencje czekają na kierowcę, który nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, po otrzymaniu od policji informacji o braku posiadania przez kierowcę polisy OC, weryfikuje to zgłoszenie w swojej bazie danych lub bezpośrednio u ubezpieczycieli. Jeśli nie znajdzie informacji o danej osobie, wówczas wysyła wezwanie do okazania aktualnego ubezpieczenia lub zapłaty kary za jego brak.

Jeśli kierowca, który nie posiada obowiązkowej polisy OC, spowoduje wypadek, jest zobowiązany zwrócić UFG odszkodowanie, które Fundusz wypłaci ofiarom tego zdarzenia.

Obecnie szacuje się, że na drogach może znajdować się około 200 tysięcy pojazdów poruszających się bez ważnej polisy OC.

Źródło: UFG

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *