Ubiegły rok był dobry dla towarzystw majątkowych, jeżeli chodzi o sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczyciele w 2007 roku zanotowali wzrost przypisu składki z tytułu akwizycji tych produktów. W roku bieżącym główna rola może przypaść polisom związanym z inwestycjami dotyczącymi uruchomienia unijnych funduszy.

Towarzystwa majątkowe notują coraz wyższy przypis składki. Rok 2006 rok to dla spółek z działu II 4,8-proc. wzrostu przychodów, natomiast w kolejnych kwartałach 2007 roku wskaźnik ten wynosił 6,4 proc., 9,2 proc. i 11 proc. Zdaniem „Gazety Prawnej”, istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że ubiegły rok zamknie się wzrostem w wysokości 12-proc. W takim wypadku przypis składki wszystkich towarzystw majątkowych wyniósłby ponad 18,3 mld zł wobec 16,4 mld zł w 2006 roku. Gazeta zwraca również uwagę, że cały ten proces ma miejsce w sytuacji wciąż spadających stawek.

Klienci firm ubezpieczeniowych procentowo płacą za polisy mniej, jednak ze względu na ich rosnącą ilość i wzrost wartości obejmowanego ochroną ubezpieczeniową majątku, np. droższe auta czy nieruchomości, rosną przychody towarzystw.

Zdaniem „Gazety Prawnej” największe znaczenie dla rynku miały wzrost sprzedaży nowych aut oraz nieustająca fala importu samochodów używanych. Klienci towarzystw ubezpieczeniowych na ich ubezpieczenie wydali w 2007 roku niemal 700 mln więcej niż w roku 2006. W przeciągu obecnych 12 miesięcy wszystko jest uzależnione od tego, czy pojawią się jakieś korzystne przepisy dotyczące odliczeń VAT przy zakupie aut i podatek ekologiczny, który ma zahamować import używanych aut.

Według gazety, nie należy zapominać o wpływie, jaki na wzrost rynku miały ubezpieczenia NNW i kredytu. Było to związane z rosnącym rynkiem sprzedaży polis dodawanych do kredytów ratalnych, gotówkowych i hipotecznych. „Gazeta Prawna” zwraca również uwagę na pozytywny dla rynku sygnał, którym jest wzrost przychodów z gwarancji ubezpieczeniowych, niezbędnych podczas początkowego etapu inwestycji, co daje szansę na wzrost przychodów z ubezpieczeń samego procesu budowlanego i potem już wybudowanych nieruchomości.

Wszystkie nowe inwestycje będą musiały być objęte ochroną ubezpieczeniową na kwoty o wysokiej wartości. Zdaniem „Gazety Prawnej” ten segment rynku będzie w najbliższych latach notował wzrost. Głównym czynnikiem owego wzrostu ma być perspektywa wydania w najbliższych latach na inwestycje około 67 mld euro unijnych dotacji i kolejnych 12 mld zł z polskiego budżetu oraz organizację Euro 2012.

( źródło: „Gazeta Prawna” z 2.01.2008 r. )

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *