W przeciwieństwie do sygnalizowanych wstępnych rezultatów osiągniętych przez większość spółek sektora ubezpieczeń majątkowych, InterRisk zalicza rok 2010 do udanych. Największe osiągnięcie to przede wszystkim ponad 1 miliard składki, dynamika: 136%, zysk finansowy brutto: 55,1 PLN, pozycja lidera w gwarancjach ubezpieczeniowych: 23% rynku, specjalizacja w ubezpieczeniach osobowych, zdrowotnych oraz finansowych.

Po pierwsze spółka przekroczyła magiczną granicę 1 miliarda składki przypisanej brutto, co umocniło jej pozycję w ścisłej czołówce pierwszej piątki firm ubezpieczeniowych na rynku – za PZU, Ergo Hestią, Wartą i Allianz, dając ponad 5% udział w rynku.

Ponadto InterRisk uzyskał najwyższą dynamikę pośród największych graczy rynku ubezpieczeń majątkowych, na poziomie 136% w stosunku do roku ubiegłego. Znacznie tym samym przekroczył średnią rynkową, która wstępnie szacowana jest na 107%.

Pomimo niesprzyjających warunków w postaci klęsk żywiołowych spółka, jako jedna z nielicznych na rynku, osiągnęła zysk finansowy brutto, w wysokości 55,1 PLN.

Spółka uzyskała ten bardzo dobry wynik, koncentrując swoją uwagę inaczej niż większość pozostałych firm sektora – na ubezpieczeniach finansowych, osobowych i zdrowotnych. W ubiegłym roku spółka pozyskała 193 mln PLN składki z ubezpieczeń finansowych, przy dynamice 150,2% w stosunku do roku poprzedniego, uzyskując 19,3% udział w rynku. W ubezpieczeniach osobowych InterRisk uzyskał 8,7% rynku. Spółka utrzymała pozycję lidera w udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych, notując 23% udział w tym obszarze.

Informacja prasowa TU Inter Risk z dnia 11.02.2011 r.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *