Po I kwartale 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego skontroluje wykonanie zalecenia dotyczącego terminów wypowiedzenia umowy OC. Jak wynika z odpowiedzi urzędu na pytania branżowego Dziennika Ubezpieczeniowego towarzystwa już od 1 lutego muszą uznawać, że wypowiedzenie umowy zawartej np. 20 lutego 2008 r. powinno do nich dotrzeć nie później niż 19 lutego 2009 r.

Jak pisze „Gazeta Prawna” okazało się, że towarzystwa interpretują w sposób dla siebie korzystny art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Stanowi on, że jeżeli posiadacz pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia na 12 miesięcy, opłacił składkę w całości i nie powiadomił na piśmie ubezpieczyciela nie później niż na jeden dzień przed upływem tego okresu o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Gazeta przypomina, że wielu klientów w ten sposób wpadało w pułapkę podwójnego ubezpieczenia, wypowiadając umowę np. 19 lutego, podczas gdy towarzystwa uznawały, że powinien to być 18 lutego. „Gazeta Prawna” zwraca jednak uwagę, że tego dnia pismo musi znaleźć się w towarzystwie i należy posiadać potwierdzenie tego faktu (np. wydruk z faksu czy potwierdzenie odbioru listu poleconego).

Łukasz Dajnowicz z KNF przypomina, że wynika to z art. 61 k.c., który przewiduje, że liczy się dzień otrzymania oświadczenia woli.

Dodaje, że niektóre zakłady przyjęły zasadę korzystniejszą dla klientów i przyjmują datę wysyłki, ale nie jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa.( za: „Gazeta Prawna” z 29.02.2008 r. )

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *