W dniu 18 maja 2004 r. (sygn. III CZP 24/02), Sąd Najwyższy podjął uchwałę będącą rozstrzygnięciem zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku., zgodnie z którą odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, może – stosownie do okoliczności sprawy – obejmować także koszty ekspertyzy wykonanej na zlecenie poszkodowanego.

 Źródło: Prawo Asekuracyjne 1 (46) 2006

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *