Ergo Hestia wprowadza na rynek nowe, grupowe ubezpieczenie na życie – Infinity. To oferta dla dużych przedsiębiorców, którzy dzięki niej mogą zadbać o swoich pracowników, zapewniając im ochronę ubezpieczeniową. W ten sposób mogą silniej związać się z najbardziej wartościowymi kadrami.

Coraz częstszym sposobem, by pozyskać i zatrzymać najbardziej wartościowych specjalistów jest zapewnienie im gamy dodatkowych świadczeń. Stąd pomysł na wprowadzenie do oferty Ergo Hestii ubezpieczenia Infinity. Pozwala ono tworzyć grupowe programy ubezpieczeniowe dla kadr zarządzających i pracowników dużych przedsiębiorstw.

– Ergo Hestia, w ramach 27 rodzajów ubezpieczeń dotyczących życia i zdrowia pracowników, gotowa jest przyjąć odpowiedzialność za ponad 220 różnych zdarzeń – mówi Tomasz Maliński, menedżer projektu Infinity. – Wśród nich są świadczenia, które zapewniają wysokie wypłaty w razie śmierci oraz wypadków, do jakich dochodzi w pracy, podczas podróży czy uprawiania sportu. Przewidziano też liczne ubezpieczenia związane ze stanem zdrowia pracownika, które uwzględniają wiele trudnych sytuacji życiowych, takich jak poważne zachorowania, leczenie szpitalne, operacje chirurgiczne, utrata zdolności do pracy. Infinity pozwala na tworzenie ubezpieczeń dedykowanych – ściśle dopasowanych do potrzeb i charakterystyki konkretnego odbiorcy. r

Ergo Hestia zachęca do wyróżnienia w ten sposób specjalistów, kadry kierowniczej i zarządzającej. Odpowiednio zwiększony poziom odpowiedzialności Ergo Hestii i dobór ubezpieczeń dodatkowych nobilituje grupę pracowników, na których przedsiębiorcy zależy najbardziej. Wybierając Infinity, od początku prac nad umową, klient otoczony jest opieką pełnomocnika Ergo Hestii. Na stały kontakt z tą samą osobą może liczyć przez cały czas obowiązywania ubezpieczenia. Klient ma również możliwość administrowania ubezpieczeniem przez internet.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *