Istotnym elementem programu Dni Tischnerowskich, które w tym roku odbywają się w dniach 7-10 maja, jest uroczystość wręczenia Nagrody Znaku i Ergo Hestii imienia Księdza Tischnera.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: pisarstwa religijnego i filozoficznego stanowiącego kontynuację Tischnerowskiego "myślenia według wartości", publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować "nieszczęsny dar wolności" oraz inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących "polski kształt dialogu".

 Nagrodę przyznaje Jury w składzie: ks. Adam Boniecki (przewodniczący), dr Jarosław Gowin, prof. Leszek Kołakowski, prof. Krzysztof Michalski, dr Łukasz Tischner (sekretarz), Henryk Woźniakowski, abp Józef Życiński.

W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego nagrodę otrzymał ks. Robert J. Woźniak za książkę "Przyszłość, teologia, społeczeństwo". W kategorii publicystyka lub eseistyka na tematy społeczne, nagrodzona została Krystyna Kurczab-Redlich za książkę "Głową o mur Kremla". Z koleli w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych doceniona została siostra Anna Bałchan za pracę w Stowarzyszeniu im. Maryi Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom, które chcą porzucić prostytucję.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *