W październiku, międzynarodowym miesiącu walki z rakiem piersi, Ergo Hestia przypomina paniom o Feminie – ubezpieczeniu na wypadek tej choroby.rnrnUbezpieczenie Femina zapewnia paniom pomoc finansową w razie zachorowania na raka piersi. Świadczenie wypłacane jest już w momencie wykrycia choroby, co umożliwia podjęcie szybkiego leczenia.

Wartość świadczenia bezpośrednio po wykryciu raka piersi wynosi 9 tys. zł. Jeśli choroba jest bardziej zaawansowana lub, mimo podjętych kroków medycznych, rozwija się, kwota ta może wzrosnąć do 30 tys. zł. Uzyskane pieniądze pozwalają na skorzystanie z porad najlepszych lekarzy i usług wyspecjalizowanych, prywatnych gabinetów medycznych. Ponieważ walka z rakiem to walka z czasem, tylko szybka i fachowa pomoc zwiększa szansę na całkowite wyzdrowienie.

Femina to także unikatowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Można je zawrzeć na wyjątkowo wysoką sumę – w zależności od wyboru klientki na 100 tys., 200 tys., 300 tys. lub nawet 400 tys. zł.

W przypadku ubezpieczenia na sumę 100 tys. zł kobiety należącej do pierwszej z dwóch klas ryzyka (wyodrębnionych w zależności od rodzaju wykonywanej pracy) składka miesięczna wynosi tylko 30 zł. Można ją opłacić jednorazowo za cały rok albo półrocznie, albo kwartalnie.

Ubezpieczenie Femina kierowane jest do kobiet w wieku od 18 do 65 lat.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *