rnCo roku w polskich szkołach dochodzi do ok. 100 tys. zdarzeń, których skutkiem jest złamanie kończyn, skaleczenia czy nierzadko stłuczenia głowy. Zdecydowana większość wiąże się z niewłaściwymi zachowaniami uczniów. Śliskie podłogi, nieodpowiednie obuwie czy nieostrożna zabawa podczas przerwy też mogą być przyczyną groźnych urazów. rnrn rn rnrnrnSzkoły oferują ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), które daje naszym dzieciom ochronę w sytuacji, kiedy w wyniku wypadku dojdzie do uszczerbku na zdrowiu. Nie pokryje ono jednak kosztów w sytuacji, gdy nasze dziecko przez nieostrożność zepsuje szkolną umywalkę, wybije szybę podczas gry w piłkę czy nieumyślnie popchnie kolegę, który na przykład złamie nogę. Przed wysokimi kosztami naprawy mienia szkolnego i leczenia urazów innych chroni ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.rnrnTaka polisa zapewnia rodzicom ochronę finansową nie tylko wtedy, gdy dziecko doprowadzi do wypadku na szkolnym korytarzu czy boisku. Ubezpieczenie chroni przed odpowiedzialnością za większość roszczeń w życiu prywatnym. Także w przypadku szkód powstałych w drodze do szkoły i z powrotem, a nawet na szkolnej wycieczce, również zagranicznej.rnrn- Cena takiej polisy jest nieporównywalnie niższa niż koszty, na jakie możemy zostać narażeni, gdy my lub nasze dziecko wyrządzimy komuś szkodę. A wśród Polaków rośnie świadomość, że mogą domagać się odszkodowania od sprawcy i że sami mogą być pociągnięci do odpowiedzialności – wyjaśnia Małgorzata Sztabińska, dyrektor Biura Ubezpieczeń Indywidualnych Ergo Hestii. – Należy pamiętać, że oferowana ochrona w ramach ubezpieczenia OC obejmuje nie tylko szkody powstałe w związku z opieką nad dziećmi, ale szereg innych zdarzeń związanych z czynnościami życia prywatnego, jak np. użytkowanie nieruchomości lub sprzętu sportowego – dodaje.rnrnPolisa dodatkowo pokrywa także ewentualne koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i koszty sądowe. rnrnUbezpieczenie OC w życiu prywatnym rodzic może wykupić dla wszystkich członków rodziny, niezależnie od ich wieku. Pełnoletni uczniowie mogą na własną rękę nabyć taką polisę. Produkt oferowany jest w niższej cenie w pakiecie wraz z ubezpieczeniem domu lub mieszkania. Można go jednak zakupić jako samodzielny produkt.rnrnPrzykładowe koszty ubezpieczenia OC w życiu prywatnym w Ergo Hestii:rn• 30 zł – to koszt rocznego ubezpieczenia OC na kwotę 200 tys. zł dla jednej dorosłej osoby w ramach pakietu Hestia 7. rn• 5 zł – to kwota, jaką w ciągu roku zapłaci każda następna dorosła osoba ubezpieczona w ramach tego produktu. Za dzieci do 18. roku życia nie jest pobierana dodatkowa składka. rn• 45 zł – składki rocznej trzeba zapłacić za ubezpieczenie na 100 tys. zł poza pakietem. rnrn rn rn

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *