Po pierwszym kwartale 2009 roku Grupa Ergo Hestia jest ponownie liderem w przyroście składki ogółem i w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Tak wynika z najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego.

Grupa Ergo Hestia pierwszy kwartał 2009 roku zakończyła nie tylko ponadrynkową dynamiką i bardzo dobrym wynikiem finansowym. Według najnowszego raportu KNF-u sopocki ubezpieczyciel okazał się także bezkonkurencyjny w przyroście składki.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, oferujące ubezpieczenia majątkowe, w pierwszym kwartale 2009 roku zebrało 528 milionów zł składki przypisanej brutto.

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA – drugie w Grupie towarzystwo zajmujące się ubezpieczeniami majątkowymi – zebrało 94 miliony zł składki. To odpowiednio ponad 89 milionów i 23 miliony zł więcej niż w pierwszym kwartale 2008 roku. Tymczasem kwotowe przyrosty składki majątkowych spółek Ergo Hestii to ponad 45 proc. przyrostu całego rynku po pierwszym kwartale 2009 roku.

Ergo Hestia według raportu wypadła dobrze także w rankingu składek przypisanych brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Składka STU wyniosła ponad 293 miliony zł, a MTU ponad 89 milionów. Wynik ten dał wyższy niż przed rokiem udział w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Po pierwszym kwartale wynosi odpowiednio prawie 10 proc. (Hestia) i prawie 3 proc. (MTU).

Kwotowy przyrost składki Grupy Ergo Hestia w ubezpieczeniach komunikacyjnych jest wyższy niż przyrost całego rynku i wyniósł prawie 70 milionów zł.

To dowód, że jesteśmy liderem rynku. Niewątpliwie to efekt ciągłego najlepszego procesu likwidacji szkód i tym samym zwiększania jakości relacji z klientem – komentuje raport Małgorzata Makulska, wiceprezes Grupy Ergo Hestia.

www.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *