Ergo Hestia już po raz drugi otrzymała prestiżową nagrodę miesięcznika „Twój Styl” – Alicję. Tym razem jury doceniło podjęcie działań zmierzających do tworzenia jasnego, przejrzystego języka ubezpieczeń.

Alicja to doroczna nagroda miesięcznika „Twój Styl” dla instytucji finansowych za innowacje i usługi najbardziej przyjazne społeczeństwu i korzystne dla budżetów domowych. Jest przyznawana od początku lat dziewięćdziesiątych, przez niezależne jury złożone z autorytetów naukowych i dziennikarzy specjalizujących się w tematyce finansowej. Pomysłodawca tego przedsięwzięcia, redaktor Andrzej Nartowski, również od wielu lat na łamach prestiżowego miesięcznika w swojej stałej rubryce „Alicja w krainie pieniądza” przybliża czytelniczkom zasady funkcjonowania usług finansowych.

Przypomnijmy, że tworzenie przejrzystej komunikacji społecznej w dziedzinie usług finansowych – to cel długofalowej współpracy, jaką Ergo Hestia nawiązała z Radą Języka Polskiego. Przedstawiciele sopockiego ubezpieczyciela i językoznawcy podpisali w ubiegłym roku list intencyjny w tej sprawie. Współpraca z Radą Języka Polskiego wpisuje się w działania Ergo Hestii zmierzające do podnoszenia świadomości ubezpieczeniowej Polaków i zaufania społecznego wobec usług finansowych, w tym ubezpieczeń. Ma ona służyć całemu środowisku. Chodzi o to, by klienci rozumieli dokumenty ubezpieczeniowe i mieli pełne zaufanie do obsługujących ich agentów ubezpieczeniowych. W Ergo Hestii systematycznie podejmowane są działania mające na celu podnoszenie jakości językowej dokumentów ubezpieczeniowych. Dokonano m.in. ponownej redakcji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pakietu Hestia 7 – sztandarowego produktu Hestii dla klientów indywidualnych – a ich tekst uzupełniono dodatkowymi ilustracjami i komentarzami ułatwiającymi odbiorcom lekturę.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w 11 grudnia 2008 roku w stylowych wnętrzach warszawskiej restauracji "Gara". Ergo Hestia już raz, w roku 2004, otrzymała Alicję. Wówczas nagrodzone zostało specjalne ubezpieczenie tylko dla pań, Femina.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *