Polacy są coraz bardziej świadomi możliwości bycia pozwanym i chcą się przed tym ochronić. Dlatego częściej zabezpieczają się przed kosztami procesowymi wykupując u ubezpieczycieli ochronę prawną.

Od momentu uruchomienia w 2000 r. przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia tzw. ochrony prawnej, zauważyliśmy wzrost zainteresowania wykupywaniem tego produktu.

Tylko na przełomie ostatnich miesięcy wzrosło o 10 procent. To dlatego, że Polacy mają coraz większą świadomość kosztów procesowych i wolą być mądrzy przed, a nie po szkodzie – mówi Mariusz Korzeniewski z Biura Ubezpieczeń Indywidualnych Ergo Hestii.

Ochrona prawna chroni przed wysokimi kosztami związanymi z czynnościami prawnymi. Produkt pokrywa koszty osób uprawnionych do pomocy prawnej, czyli adwokatów i radców prawnych, a także koszty ewentualnej opinii biegłych, materiałów dowodowych oraz opłat sądowych, skarbowych i administracyjnych. Może z niego skorzystać osoba, która wykupiła kompleksowe ubezpieczenie w pakiecie (Hestia 7 i Hestia 77).

Ochrona prawna jest dobrym zabezpieczeniem np. w przypadku, gdy klient ma do czynienia z pozwem sąsiada o spowodowanie szkody po wjechaniu na jego trawnik lub gdy zostanie on pogryziony przez psa, któremu właściciel nie zakłada kagańca.

Produkt Ergo Hestii ochroni także w przypadku nadużyć w internecie. W sytuacji, gdy ktoś wykorzysta dane ubezpieczonego na przykład dzięki portalom społecznościowym, a w konsekwencji przyjdzie stanąć przed wymiarem sprawiedliwości np. w charakterze osoby „podejrzanej”, będzie przysługiwać ochrona prawna.

Ubezpieczony, który występuje w charakterze pozwanego, oskarżonego, obwinionego lub podejrzanego może w takim wypadku skorzystać z pomocy prawnika, nie ponosząc dodatkowych kosztów.

Polacy coraz częściej decydują się na ochronę prawną. Koszty związane z czynnościami sądowymi mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych, dlatego warto wcześniej zabezpieczyć się przed taką ewentualnością.

Łączny limit odpowiedzialności w ryzyku ochrony prawnej w ofercie Ergo Hestii wynosi 10 tys. złotych, a na jedno zdarzenie może przysługiwać nawet 5 tys. złotych.

To limit, który w realny sposób może ochronić od kosztów. Cena takiego bezpieczeństwa to 65 złotych na okres ubezpieczenia plus 5 złotych na każdą kolejną ubezpieczoną osobę bliską, wspólnie zamieszkującą na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia .

Proporcja ceny ubezpieczenia do ewentualnych kosztów sądowych jest niebagatelna – mówi Korzeniewski.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *