Pierwszy kwartał 2009 roku Grupa Ergo Hestia zakończyła ze 120 proc. dynamiką sprzedaży w STU Ergo Hestia i ponad 130 proc. w MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń. Zyski netto w tych dwóch spółkach majątkowych należących do Grupy wyniosły odpowiednio 48 milionów i 7 milionów zł.

622 miliony zł w ubezpieczeniach majątkowych i 64,5 miliona zł w ubezpieczeniach na życie – tyle wyniosły składki przypisane brutto zebrane w pierwszym kwartale 2009 roku w sopockiej Grupie Ergo Hestia.rnrnSopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, oferujące ubezpieczenia majątkowe, w pierwszym kwartale 2009 roku zebrało 528 milionów zł składki przypisanej brutto.

Dynamika sprzedaży ubezpieczeń w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wyniosła 120,4 proc. Zysk netto firmy wyniósł 48 milionów zł.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA zebrało 64,5 miliona zł składki przypisanej brutto. Dynamika sprzedaży wyniosła 106,1 proc., a zysk netto 208 tys. zł.

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA – drugie w Grupie towarzystwo zajmujące się ubezpieczeniami majątkowymi – zebrało 94 miliony zł składki.

Dynamika sprzedaży wyniosła 132,5 proc. Zysk MTU wyniósł 7 milionów zł netto.

Wyniki Grupy Ergo Hestia możemy uznać za wyjątkowo korzystne zwłaszcza w aspekcie sygnałów z rynku wskazujących na spowolnienie w niektórych kategoriach ubezpieczeń – mówi Małgorzata Makulska, wiceprezes Grupy Ergo Hestia.

Sopocki ubezpieczyciel podkreśla, że wyniki są w dużym stopniu efektem ciągłego ulepszania procesu likwidacji szkód, który w badaniu Deloitte otrzymał najwyższe oceny na rynku potwierdzając, że jakość relacji z klientem to jedna z przewag konkurencyjnych Ergo Hestii.

Dużym zainteresowaniem klientów cieszy się pierwsze w Polsce eKonto ubezpieczeniowe wprowadzone na rynek w styczniu br. i pozwalające klientowi zgłaszać szkodę oraz śledzić jej likwidację on-line.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *