Ergo Hestia wprowadziła szereg zmian w Indywidualnym Terminowym Ubezpieczeniu na Życie "Aspira". Teraz za 30 zł miesięcznie można otrzymać ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci.

Ubezpieczenie Aspira (podstawowe) można teraz rozszerzyć o nowe umowy dodatkowe: Indywidualne Ubezpieczenie na Wypadek Leczenia Szpitalnego oraz Indywidualne Ubezpieczenie na Wypadek Złamania Kości Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Nowe rozwiązania pozwalają na jeszcze lepsze dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb klienta.

Dzięki Indywidualnemu Ubezpieczeniu na Wypadek Leczenia Szpitalnego klient otrzymuje od Ergo Hestii świadczenie za każdy dzień pobytu ubezpieczonego w szpitalu, a także świadczenie w razie konieczności rekonwalescencji już po hospitalizacji. Z kolei Indywidualne Ubezpieczenie na Wypadek Złamania Kości wskutek Nieszczęśliwego Wypadku jest uzupełnieniem dotychczasowej umowy dodatkowej: Ubezpieczenia na Wypadek Trwałego Inwalidztwa i Niezdolności do Pracy Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku.

Ponadto poszerzony został – z 6 do 12 schorzeń – zakres innej opcji dodatkowej: Indywidualnego Ubezpieczenia na Wypadek Poważnego Zachorowania.

Ubezpieczenie Aspira zapewnia ochronę klienta i jego rodziny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Może również stanowić zabezpieczenie zobowiązań finansowych wynikających z zaciągniętego kredytu. Aspira jest obecna na rynku już od trzech lat. Obok Altimy i Sjesty stanowi ona linię produktową opracowaną przez życiową Ergo Hestię z myślą o klientach indywidualnych. Jest też naturalnym uzupełnieniem ubezpieczeń rentowych, które zabezpieczają potrzeby emerytalne klienta Ergo Hestii.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *