Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, będąc właścicielem pojazdu, masz obowiązek zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC). I bez znaczenia jest fakt, czy jeździsz swoim autem, czy stoi ono zamknięte na cztery spusty w garażu. Istotny jest tylko fakt jego zarejestrowania. Brak takiego ubezpieczenie może rodzic wiele przykrych dla Ciebie konsekwencji. 

Po pierwsze, grozi Ci mandat karny, a na dodatek ryzykujesz, że Twój samochód zostanie odholowany na parking policyjny (oczywiście na Twój koszt).

Dodatkowo, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, czyli instytucja państwowa, która zajmuje się tego typu sprawami, nałoży na Ciebie karę finansową. Wysokość tej opłaty zależna jest od rodzaju pojazdu i okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej. W roku 2006 wynosiła ona:

Okres pozostawania
bez ubezpieczenia
OC pojazdu

Wysokość opłat karnych na rok 2006 za brak ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

wysokość opłaty

samochody osobowe

samochody ciężarowe

pozostałe pojazdy

przekraczający 14 dni

100%

500 euro

800 euro

100 euro

nie przekraczający 14 dni

50%

250 euro

400 euro

50 euro

nie przekraczający 3 dni

20%

100 euro

160 euro

20 euro

Jenak najgorsze może się zdarzyć, w przypadku, gdy jadąc nieubezpieczonym autem, spowodujesz wypadek, wyrządzając innym szkodę. Wówczas, co prawda UFG wyplaci osobom poszkodowanym stosowne odszkodowanie, to jednak Ty finalnie zobowiazany będziesz do wyrównania strat. Spróbuj wyobrazić sobie, jak duze mogą być to koszty w przypadku zniszczenia bardzo drogiego samochodu, czy też wyrządzenia komuś poważnej szkody osobowej.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *