Decydując się na zakup ubezpieczenia OC komunikacyjnego, klient otrzymuje dodatkowo ubezpieczenie bagażu za 1 zł.

Ubezpieczenie zapewnia odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przewożonego bagażu, w wyniku wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez ubezpieczonego.

Górna granica odpowiedzialności wynosi 2 tys. zł. Wysokość należnej kwoty ustalana jest według kosztów naprawy bądź według rzeczywistej wartości przedmiotu.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *