Generali T.U. S.A. wprowadziło do swojej oferty nowe odsłony produktów ubezpieczeń mieszkaniowych „Domownik” oraz „Pakiet Diamentowy”. Oba produkty adresowane są do klientów indywidualnych.

Domownik to kompleksowe ubezpieczenie mieszkania lub domu. Na nową wersję produktu składa się pakiet ubezpieczeń majątkowych, zawierających:

* ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku,

* ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na terytorium RP z możliwością rozszerzenia ochrony na terytorium Europy oraz dodatkowo krajów basenu Morza Śródziemnego,

* ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych oferowane jest w dwóch wariantach -podstawowym i rozszerzonym. Wariant rozszerzony można powiększyć o ryzyka dodatkowe takie jak ubezpieczenie od skutków przepięcia, deszczu nawalnego, wandalizmu, a w nowej wersji także katastrofy budowlanej. Dodatkowym atutem polisy jest zawarte w niej ryzyko powodzi dla większości Klientów (poza Klientami zamieszkującymi w strefach szczególnie narażonych na to ryzyko) bez konieczności ponoszenia opłat składki dodatkowej.

W ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ochrona udzielana jest w przypadku śmierci ubezpieczonego (w tym obecnie dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci w środku lokomocji), poważnego urazu i złamań.

Udogodnieniem dla Klientów jest możliwość automatycznego wznowienie polisy. Przed rocznicą ubezpieczenia Generali przesyła do domu Klienta ofertę przedłużającą ochronę w kolejnym okresie ubezpieczenia. Wystarczy opłacić składkę na kolejny okres ochrony. Nowością i jednocześnie zaletą produktu jest możliwość indeksacji sum ubezpieczenia w polisie, co pozwoli na uniknięcie dewaluacji wartości wypłaty świadczeń.

Korzyści dodatkowe wynikające z posiadania ubezpieczenia „Domownik” to poza ochroną w zakresie home assistance obecnie również możliwość skorzystania z infolinii prawnej i ochronę w razie rabunku rzeczy osobistych (takich jak telefon, aparat fotograficzny, dokumenty, zegarek, klucze, i inne) poza miejscem ubezpieczenia.

Pakiet Diamentowy to ubezpieczenie typu „all risks” dla właścicieli mieszkań lub domów o dużej wartości, potrzebujących najszerszej ochrony w zakresie ubezpieczeń majątkowych. W nowej odsłonie jest to zmodyfikowana wersja pierwszego na polskim rynku ubezpieczenia all risks skierowanego do klientów indywidualnych. Ubezpieczenie to oferuje możliwie najszerszy zakres ochrony, ponieważ nie wskazuje zdarzeń, które objęte są ubezpieczaniem, a tylko te, które nie są chronione. W takim wypadku wszystko, co nie jest literalnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia podlega ochronie ubezpieczeniowej. Pakiet zapewnia również ochronę w zakresie ochrony prawnej oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, (czyli ochrony wobec roszczeń osób trzecich, w sytuacji, gdy w następstwie czynu niedozwolonego jesteśmy zobowiązani do naprawienia szkody). Zakres terytorialny OC obejmuje Europę z możliwością rozszerzenia na cały świat, oraz dodatkowe opcje np. odpowiedzialność cywilną najemcy wobec właściciela najmowanego mieszkania lub domu za szkody w jego mieniu. Nowością jest udzielanie ochrony w zakresie roszczeń osób trzecich z tytułu czystej straty finansowej (czyli strat nie będących następstwem szkody osobowej lub rzeczowej).

Istotną innowacją produktową jest możliwość podjęcia indywidualnie przez Klienta decyzji o indeksacji sum ubezpieczenia w polisie w celu uniknięcia dewaluacji wartości wypłaty świadczeń.

Nadal Klient może mieć polisę automatycznie wznowioną gdy tylko opłaci skałkę za kolejny okres trwania ubezpieczenia.

Tak samo jak w przypadku „Domownika” nowe korzyści, wynikające z posiadania „Pakietu Diamentowego” to możliwość skorzystania z infolinii prawnej i ochrona w razie rabunku rzeczy osobistych (takich jak telefon, aparat fotograficzny, dokumenty, zegarek, klucze, i inne) poza miejscem ubezpieczenia,

Dodatkowo każdy Klient otrzymuje ochronę w zakresie home assistance, assistance medyczny, usługę door-to-door (organizacja przewiezienia pojazdu osobowego do i z miejsca wykonania usługi, np.: z myjni), usługi concierge (organizacji usługi na życzenie klienta, np.: organizacja imprezy urodzinowej).

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *