Jak informuje „Rzeczpospolita” chemicznemu gigantowi, firmie Ciech, znane są już szczegóły ofert, jakie złożyli zainteresowani nabyciem akcji Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń. Posiadający ponad 45 proc. walorów PTU udziałowiec nie ujawnił jednak, kim są chętni na odkupienie papierów ubezpieczyciela. Źródła informacji gazety twierdzą, że w tym gronie znalazły się Generali i Uniqa.

Pakiet akcji, którym dysponuje chemiczny koncern, według różnych szacunków jest wart ok. pół miliarda złotych. Waldemar Grzegorczyk, rzecznik prasowy Ciech mówi, że w przyszłym tygodniu inwestorzy przystąpią do finansowego badania spółki, czyli due diligence. Zdaniem Grzegorczyka, złożenie ofert cenowych i ostateczne negocjacje powinny nastąpić że we wrześniu.

„Rzeczpospolita” pisze, że Generali i Uniqa odmawiają potwierdzenia informacji o swoim zainteresowaniu transakcją. Wypowiedzi na ten temat nie udzielił również Marek Gołębiewski, rzecznik Vienna Insurance Group. Gazeta przypomina, że VIG była wymieniana wcześniej w gronie potencjalnych inwestorów w PTU.

Do transakcji sprzedaży akcji Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń (45,4 proc.) Ciech wynajął w marcu bank UniCredit. Jednak na drodze do jej finalizacji mogą stanąć konflikty między akcjonariuszami towarzystwa. „Rzeczpospolita” wymienia największych z nich: Techwell (24,52 proc.) i Polskie Towarzystwo Reasekuracji (22,71 proc.). Gazeta zwraca uwagę, że niezwykle ważną kwestią dla potencjalnych inwestorów jest to, czy postąpią tak, jak Ciech i sprzedadzą swoje akcje. Wcześniej zainteresowani udziałem w PTU rezygnowali, nie chcąc angażować się w konflikt. Zapytany przez „Rzeczpospolitą” Marek Czerski, prezes PTR, nie chce mówić, czy jego firma również sprzeda udziały w PTU. Natomiast Kazimierz Nojszewski z Techwella informuje, że jego firma prowadzi z Ciech rozmowy dotyczące wyjścia z Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń. Zaznacza jednak, że Techwell przystąpi do transakcji, jeżeli będzie miał wpływ na proces sprzedaży. Nojszewski zwraca uwagę, że jego firma nie ma przedstawiciela w radzie nadzorczej ubezpieczyciela, za PTR ma aż czterech. Przedstawiciel Techwell tłumaczy, iż statut PTU stanowi, że akcje towarzystwa mogą być sprzedane inwestorowi zaaprobowanemu przez radę nadzorczą.

„Rzeczpospolita” przypomina, że konflikt pomiędzy akcjonariuszami Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń trwa od dwóch lat. Jego efektem było nawet wprowadzenie zarządu komisarycznego, który rządził PTU do marca tego roku. Paraliż wywołały zapisy w statucie ubezpieczyciela, według których do podjęcia jakichkolwiek decyzji wymagana jest aprobata 75 procent głosów akcjonariuszy. Zarząd komisaryczny doprowadził do zmiany statutu. rnrnGazeta pisze, że PTU jest dziesiątą firmą ubezpieczeń majątkowych w Polsce. W 2007 roku firma zebrała prawie 393 mln zł składki (wzrost o 12 proc.) i wypracowała 11,4 mln zł zysku netto, wobec 6 mln zł rok wcześniej.

(źródło: „Rzeczpospolita” z 24.07.2008 r.)

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *