Generali T.U. S.A. we współpracy z Generali Global Risk z siedzibą w Londynie po raz pierwszy w historii swojej działalności w Polsce sprzedało w ostatnich dniach polisę ubezpieczenia lotniczego. Pierwszym klientem, który zdecydował się na zawarcie umowy ubezpieczenia OC i AC jest prywatna firma z siedzibą w Warszawie.

Generali T.U. S.A. w porozumieniu z Generali Global Risk ubezpieczyło samolot odrzutowy klasy business jet, na kwotę 11,5 mln USD. Limit ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z użytkowaniem samolotu wynosi 150 mln USD. Odrzutowiec będzie nie tylko przeznaczony na użytek własny, ale będzie również świadczył usługi czarterowe.

Właściciel, którym jest prywatna firma wykupił polisę OC oraz casco z włączeniem ryzyk wojennych na 12 miesięcy. W ramach podpisanej umowy, Generali pokryje wszelkie koszty związane z losowym uszkodzeniem lub utratą samolotu. Ponadto ubezpieczenie pozwala na pokrycie nieprzewidzianych wydatków poniesionych przez ubezpieczonego, w celu natychmiastowego zabezpieczenia samolotu, w związku z jego uszkodzeniem lub przymusowym lądowaniem. Polisa obejmuje również ochronę na okoliczność wypłacenia przez ubezpieczonego odszkodowania kompensacyjnego, w przypadku zaistnienia wypadku lotniczego.

– Od niedawna oferujemy pełną gamę ubezpieczeń lotniczych operatorom lotnisk, użytkownikom samolotów oraz podmiotom gospodarczym, produkującym lub świadczącym usługi na rzecz branży lotniczej. Oczekujemy, że rynek ubezpieczeń lotniczych w ciągu kilku najbliższych lat zacznie się dynamicznie rozwijać, stąd pierwszą tego typu transakcję chcemy potraktować jako początek naszej obecności w nowym segmencie rynku – mówi Jarosław Pieczko, dyrektor departamentu ubezpieczeń majątkowych.

Rynek ubezpieczeń lotniczych w Polsce nadal znajduje się w fazie rozwoju. Niewielka liczba zakładów ubezpieczeniowych posiada zezwolenie do zawierania tego typu umów. Wysokie sumy ubezpieczenia, jakich wymagają podmioty działające na tym rynku przekraczają możliwości wielu polskich zakładów ubezpieczeń.. Generali jest jednym z nielicznych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce, mogących spełnić te oczekiwania.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *