Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu 29 października jednogłośnie nałożyła na Generali karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. za niewypłacenie w ustawowym 30-dniowym terminie dwóch odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego.

Chodzi o naruszenie art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.rnrnWcześniej Komisja za opóźnienia w wypłatach ukarała m.in. HDI Asekurację i TUW Pocztowy.

Źródło: KNFrnrn

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *