Wyniki pierwszego kwartału 2007 r. potwierdziły dynamiczne tempo rozwoju spółek Grupy Generali w Polsce. Są one dowodem, że Grupa wkracza w kolejną fazę rozwoju, w której spodziewać się można wielu korzyści związanych z coraz większą skalą prowadzonej działalności. W ciągu pierwszych 3 miesięcy br. spółki Grupy Generali Polska zebrały łącznie 246,6 mln zł przypisu składek ubezpieczeniowych. To o 41% więcej niż w tym samym czasie przed rokiem, podczas gdy średnia wzrostów na rynku wyniosła ok. 20%. Zysk netto spółek Grupy wyniósł łącznie 17,1 mln zł. OFE Generali zanotowało rok do roku najwyższą na rynku, 16,3-procentową dynamikę przyrostu prowadzonych rachunków.

– Generali od momentu znaczącego przekroczenia progu rentowności w Polsce wkracza obecnie w nową fazę rozwoju. Największą energię kierujemy w chwili obecnej na dynamiczny rozwój działalności podstawowej oraz rozbudowę oferty produktowej. Stąd cieszy imponujący, ponad 40% wzrost przypisu składek ubezpieczeniowych, jaki wypracowaliśmy w I kwartale br. Pokazuje on skalę możliwości dalszego rozwoju Generali w Polsce, udowadniając, że w ślad za naszymi ambicjami idą również coraz lepsze wyniki biznesowe – mówi Erich Fischer, prezes zarządu Grupy Generali w Polsce.rnrnGenerali T.U. z 65% dynamiką wzrostu.

Najwyższą dynamikę rozwoju działalności zanotowała w I kwartale 2007r. spółka Generali T.U. S.A. Składka przypisana brutto wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym aż o 65%, do 94,8 mln zł. Najwyższy wzrost (o 210%) uzyskano w ubezpieczeniach komunikacyjnych, gdzie przypis składki wzrósł z 14 do 43,3 mln zł. Wynik ten jest szczególnie wart podkreślenia biorąc pod uwagę tendencje rynkowe, które – wg danych za 2006 r. – nie wykazywały wzrostu na tym rynku w Polsce. Motorem rozwoju w tym segmencie są dealerzy samochodowi, stanowiący ważny i rozwijający się kanał dystrybucji oferty Generali. Odnotowano również wyraźny wzrost przypisu składki uzyskany w ramach kooperacji zarówno z lokalnymi multiagencjami, jak i własnymi siłami sprzedaży.

Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych spółka stawia sobie ambitne plany sprzedażowe. Wraz z innowacjami produktowymi w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych (odszkodowanie, dla szkód do 3 tys. zł, wypłacane w ciągu 48 godzin w formie zasilenia karty płatniczej) Towarzystwo chce w tym roku osiągnąć ok. 150% dynamikę przypisu składki ubezpieczeń Autocasco i zwiększyć jej wartość do ok. 100 mln zł na koniec br. Plan na najbliższe 2 lata zakłada wzrost przypisu składki Generali w tym segmencie rynku do ok. 200 mln zł w 2009 r.

W pozostałych liniach biznesu ubezpieczeń majątkowych składka przypisana brutto wzrosła rok do roku o 19% do 51,6 mln zł, z czego składka z ubezpieczeń korporacyjnych wzrosła o 15%, a pozostałych masowych ubezpieczeń majątkowych o 56%.

Zysk netto Generali T.U. wyniósł 7,1 mln zł i był niższy w porównaniu z rokiem 2006. Wynika to po pierwsze z jednorazowych operacji finansowych, które poprawiły rezultat roku ubiegłego oraz po drugie ze względu na konieczność poczynienia dalszych inwestycji w rozwój sieci sprzedaży.

– Zarząd Generali planuje dalsze inwestycje w obszarze rozwoju kanałów sprzedaży naszej oferty. Mimo że taka decyzja niesie za sobą naturalnie konieczność poniesienia kosztów inwestycyjnych, to jesteśmy przekonani, że jest ona słuszna. Wyraźny wzrost przypisu składki zaobserwowany w ciągu I kwartału br. jest tego oczywistym dowodem – mówi Erich Fischer.

Mimo ponoszonych nakładów inwestycyjnych w sieć dystrybucji, plan na rok 2007 zakłada poprawę wyników spółki majątkowej w kolejnych kwartałach br., w porównaniu z tymi samymi okresami roku poprzedniego. Ma to zaowocować wypracowaniem rocznego wyniku netto Generali T.U. na poziomie lepszym niż w roku 2006.

Ubezpieczenia na życie – rośnie rola produktów inwestycyjnychrnrnW I kwartale 2007 r. składka przypisana zebrana przez Generali Życie T.U. S.A. wzrosła o 29% do poziomu 151,7 mln zł. Na szczególną uwagę zasługują wyniki w obszarze ubezpieczeń ze składką regularną, które wzrosły rok do roku o 31% do 47,4 mln zł. Jest to niemal 2,5-krotnie wyższe tempo przyrostu tego portfela, w porównaniu z tendencjami rynkowymi, obserwowanymi w tym segmencie w roku 2006 (gdzie wzrost wyniósł ok. 13%). Bardzo dobre wyniki w obszarze ubezpieczeń życiowych ze składką regularną są obserwowane zarówno w ubezpieczeniach indywidualnych, jak i grupowych.

W przypadku ubezpieczeń ze składką jednorazową (nieregularną) wzrost składek wyniósł ok. 29% (do 104,3 mln zł).W porównaniu z rokiem 2006 obserwowany jest wyraźny wzrost sprzedaży indywidualnych produktów inwestycyjnych z regularną formą płatności składki. Wzrost przypisu w tym obszarze wyniósł na koniec marca. br. 254%. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów Generali już w ciągu najbliższych kilku dni zaproponuje nowe rozwiązania produktowe na tym rynku. W efekcie spółka oczekuje dalszego, dynamicznego rozwoju portfela tego typu ubezpieczeń.

Rosnący portfel ubezpieczeń życiowych, wraz z utrzymującymi się dobrymi parametrami technicznymi, umożliwił poprawę wyniku technicznego Generali Życie T.U. z 6,5 mln zł w I kw. 2006 r. do 7,9 mln zł obecnie. Wynik finansowy netto wyniósł zaś 6,5 mln zł i był niemal równy osiągnięciom sprzed roku (6,6 mln zł). Wynika to z obciążeń wyniku brutto I kw. br. podatkiem dochodowym, co nie miało miejsca przed rokiem.

OFE Generali.

W I kwartale br. OFE Generali zanotowało rok do roku najwyższą na rynku, bo 16,3-procentową dynamikę przyrostu aktywnych rachunków. Na koniec marca OFE Generali prowadziło ich 493,7 tys. Pod względem tempa przyrostu aktywów funduszu (43% wzrost w ostatnich 12 miesiącach) OFE Generali zajmuje 2 miejsce na rynku, zaś pod względem stopy zwrotu wartości jednostki (18% wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy) na 3 miejscu na rynku.

Na koniec I kwartału br. PTE Generali wypracowało zysk netto na poziomie 3,8 mln zł.rnWyniki inwestycyjne Generali OFE potwierdzają, że fundusz ten niezmiennie plasuje się wśród 3 najefektywniejszych funduszy emerytalnych.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *