Grupa PZU rozpoczyna kolejny etap formułowania nowej strategii biznesowej. Jednym z najważniejszych elementów jest zamiar uproszczenia struktury organizacyjnej.

Ubezpieczyciel twierdzi, że celem zaplanowanych zmian ma być zapewnienie stabilnego i efektywnego działania firmy w przyszłości. Według PZU, rozważane zmiany związane są z koniecznością uproszczenia i zapewnienia większej efektywności w ramach struktury organizacyjnej firmy. W ramach tych zmian spółki zamierzają dokonać restrukturyzacji zatrudnienia, gdyż jak tłumaczy Grupa PZU w komunikacie prasowym: „wydaje się (to) konieczne z punktu widzenia efektywności i stabilności firmy w przyszłości. – Plan optymalizacji zatrudnienia był dla nas najtrudniejszą decyzją, jaką musieliśmy podjąć. Została ona poprzedzona trwającymi wiele miesięcy analizami i ekspertyzami, uzasadniającymi konieczność takich kroków. – mówi Andrzej Klesyk, prezes PZU SA. 

Musieliśmy jednak zdecydować się na jego powzięcie, aby zapewnić naszej firmie stabilne i efektywne funkcjonowanie w przyszłości. Zdajemy sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji mogą znaleźć się osoby, które rozstaną się z firmą, jeżeli po przeprowadzeniu konsultacji ze związkami zawodowymi i radą pracowników zostanie podjęta decyzja o zwolnieniach. Dlatego też, jeżeli do tego dojdzie, chcemy im zaoferować warunki odejścia, które przekraczają te przewidziane prawem w podobnych sytuacjach – zapewnia szef największego polskiego ubezpieczyciela. 

Dziś o zamiarze przeprowadzenia zmian zarząd firmy poinformował związki zawodowe i Radę Pracowników. – W tej chwili, wspólnie ze związkami zawodowymi prowadzimy konsultacje takich warunków, które mogłyby zostać przyjęte i zaakceptowane przez każdą ze stron. Naszym priorytetem będzie zapewnienie osobom, które mogłyby zostać objęte zwolnieniami dobrych warunków rozstania z firmą – mówi Andrzej Klesyk. W ramach zwolnień z Centrali PZU ma odejść 600 osób.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *