Zarządy PZU SA i PZU Życie SA podjęły jednogłośnie uchwały o przekazaniu darowizn w wysokości 5 mln zł na rzecz Fundacji PZU. Pieniądze – łącznie 10 mln zł – zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Zarządów Spółek zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe dla mieszkańców południowej Polski poszkodowanych w dniach 20 i 21 lipca w wyniku katastrofy naturalnej (m.in. trąby powietrznej).

Pomoc powinna trafić w pierwszej kolejności do klientów PZU SA lub PZU Życie SA (posiadających ważne polisy w dniu zdarzenia) oraz osób nieubezpieczonych, będących w trudnej sytuacji materialnej.

Udzielaniem pomocy – zakupem i rozdziałem materiałów budowlanych, czy niezbędnego wyposażenia – zajmie się śląski oddział Caritas Polska, który otrzyma stosowne gwarancje finansowe Grupy PZU. Co do zasady do rozliczenia będą przyjmowane tylko faktury VAT z 30-dniowym terminem płatności. Nad prawidłowością rozliczeń czuwać będzie niezależna firma audytorska Ernst & Young, co zapewni pełną transparentność tego procesu. Koszty audytu pokryje Grupa PZU, przy czym firma Ernst & Young zgodziła się, że podejmie się zadania na niekomercyjnych zasadach.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *