HDI Asekuracja stworzyła nowy produkt dla klientów korporacyjnych HDI – Pracownik. Składa się z dwóch części i obejmuje blok ubezpieczeń majątkowych HDI – Rodzina i blok ubezpieczeń komunikacyjnych.

Zakres ochrony obejmuje między innymi szkody powstałe na skutek pożaru, kradzieży, rozboju i dewastacji. Dodatkowo zapewniona jest ochrona w zakresie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym , następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów ochrony prawnej, bagażu podróżnego, kosztów ratownictwa i assistance.

www.gu.com.pl

 

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *