Dla osób podróżujących poza granice Polski zarówno w celach turystycznych, jak i służbowych, HDI Asekuracja TU S.A. stworzyła ubezpieczenie HDI Podróż. Skierowane do klienta indywidualnego, rodzin, grup, a także biur podróży. Podstawą ubezpieczenia są koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego poza granicami RP w związku z wystąpieniem nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

HDI Asekuracja refunduje koszty leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego (koszty pobytu w szpitalu, operacji, badań, zabiegów), koszty zakupu lekarstw, koszty transportu do placówki medycznej. Ubezpieczenie zawiera opcje umożliwiające rozszerzenie zakresu ochrony o: następstwa nieszczęśliwych wypadków, bagaż podróżny, assistance, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym i koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

W ramach usług assistance HDI Asekuracja organizuje i pokrywa koszty m.in. transportu ubezpieczonego do Polski na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, transportu osoby bliskiej podczas pobytu ubezpieczonego w szpitalu, organizuje i pokrywa koszty pomocy prawnej, opieki nad nieletnimi dziećmi. Dodatkowo ubezpieczenie HDI Podróż pokrywa koszty poszukiwań i ratownictwa prowadzone przez wyspecjalizowane służby ratownictwa.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego obejmuje rzeczy osobiste Ubezpieczonego zabrane przez niego w podróż. Odpowiedzialność ubezpieczeniowa może obejmować także aparat fotograficzny, kamerę video, radio, rower, deskę surfingową.

Na podstawie ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, HDI Asekuracja TU S.A. refunduje koszty poniesione przez Ubezpieczonego z przyczyn od niego niezależnych, a także w związku z odwołaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej przez organizatora turystyki.

Atuty produktu to dostosowanie oferty do potrzeb Klienta i możliwość wyboru wielu wariantów w ubezpieczeniach dodatkowych.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *