ASSISTANCE 2001 – ubezpieczenie pomocy podczas podróży to nowy produkt HDI Asekuracja TU S.A.

W zależności od wariantu umowy ubezpieczenia, przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów pomocy technicznej udzielanej osobom podróżującym ubezpieczonym pojazdem konieczna z powodu uszkodzenia pojazdu, kradzieży jego części składowych, dewastacji, awarii lub kradzieży pojazdu. W zależności od wniosku ubezpieczającego, ubezpieczenie ASSISTANCE 2001 może zostać zawarte w trzech wariantach: standardowym, rozszerzonym i maksymalnym.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *