ASSISTANCE PLUS to kolejny nowy produkt HDI Asekuracja TU SA.

W ramach ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia w zakresie pomocy podczas podróży ASSISTANCE PLUS HDI Asekuracja SA refunduje koszty holowania pojazdu uszkodzonego w wyniku kolizji lub wypadku drogowego do warsztatu serwisowego, na parking depozytowy lub na miejsce wskazane przez ubezpieczającego. Ubezpieczeniem objęta jest pomoc konieczna z powodu uszkodzenia pojazdu powstałego na terytorium Polski.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *