Za ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oferowane przez Ergo Hestię firmy płacą teraz średnio o 20 proc. mniej. Jest to efekt wprowadzenia zmian do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia (OWU) od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku stosowanych w Ergo Hestii. Nowa oferta obowiązuje od 10 sierpnia 2007 r.

Obniżki mają na celu zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty Ergo Hestii. Oprócz nowych stawek, ważną zmianą w OWU dla klientów jest rozszerzenie definicji "wandalizmu" – o szkody spowodowane bez usunięcia zabezpieczeń. Ochroną objęto także szkody powstałe w miejscu, do którego mienie zostaje przeniesione w związku z bezpośrednim zagrożeniem szkodą. Ubezpieczenie obejmuje również kradzież mienia z włamaniem, jeśli nastąpiła ona wskutek powodzi lub huraganu.

Nowa oferta Ergo Hestii dotyczy wszystkich przedsiębiorców.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *