Ergo Hestia wprowadza na rynek nowe ubezpieczenie na życie – Medical Assistance. To oferta dla osób kupujących pakiet Hestia Rodzina.

Ergo Hestia, uatrakcyjniając swoją ofertę pakietu Hestia Rodzina, wprowadziła dodatkowe ubezpieczenie – Medical Assistance. Polisa obejmuje pomoc w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, które nastąpiły w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NNW) lub nagłego zachorowania. Pomoc ta (w maksymalnym wariancie ubezpieczenia) obejmuje: wizytę lekarza pierwszego kontaktu, dostawę podstawowych artykułów żywnościowych i higienicznych oraz leków, transport medyczny, wizytę pielęgniarki, opiekę nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi, transport opiekuna do dzieci lub osób niesamodzielnych, opiekę nad zwierzętami domowymi, powiadamianie rodziny, infolinię medyczną, opiekę domową po hospitalizacji, organizację wizyty u lekarza specjalisty (koszt wizyty pokrywa ubezpieczony), wizytę fizykoterapeuty lub w poradni rehabilitacyjnej, dostawę sprzętu rehabilitacyjnego oraz wizytę u psychologa.

Hestia Rodzina – to grupowe ubezpieczenie przeznaczone dla pracowników, którym zależy na poczuciu bezpieczeństwa. Obejmuje ono ochroną zarówno pracowników, jak też ich rodziny. Ubezpieczeniem mogą być objęte między innymi: zgon ubezpieczonego, trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, operacja chirurgiczna ubezpieczonego, całkowita trwała niezdolność do pracy ubezpieczonego (wskutek wypadku lub choroby), leczenie szpitalne ubezpieczonego, czasowa niezdolność do pracy ubezpieczonego (świadczenie za każdy dzień zwolnienia lekarskiego), poważne zachorowanie małżonka.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *