Zgodnie z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego (komunikat z dnia 27 listopada 2009 roku godz. 9.00), potwierdzono w Polsce 787 przypadków zakażenia wirusem A(H1N1), w tym 16 zgonów. W odpowiedzi na to zjawisko InterRisk postanowiło wprowadzić od 1 grudnia 2009 r. na rynek ubezpieczenie, które obejmuje ochroną ryzyko zachorowania na grypę A(H1N1).

Nowy produkt będzie dostępny w wersji dla klientów indywidualnych z możliwością objęcia ochroną ubezpieczeniową także małżonka lub partnera i dzieci, oraz korporacyjnych – w szczególności dla spółek i instytucji, w których pracownicy narażeni są na infekcje, m.in. lekarzy, pracowników firm handlowych często podróżujących w ramach delegacji służbowych, pracowników sieci handlowych, itp.

Nowe ubezpieczenie zapewnia znaczącą rekompensatę dodatkowych wydatków finansowych. Jeżeli pierwsze objawy zachorowania na grypę A(H1N1) wystąpią w trakcie trwania umowy ubezpieczenia i grypa zostanie zdiagnozowana w tym okresie, InterRisk gwarantuje świadczenia finansowe:

• dla ubezpieczonego na każdym etapie procesu leczenia od momentu zdiagnozowania nowego wirusa grypy A(H1N1), przez okres pobytu w szpitalu i leczenie po wyjściu ze szpitala,

• dla najbliższych w przypadku najcięższego powikłania nowej odmiany grypy – śmierci osoby ubezpieczonej.rnrnW ubezpieczeniu nie została wprowadzona górna granica wiekowa.

Umowa ubezpieczenia zachorowania na grypę A(H1N1) zapewnia następujące rodzaje świadczeń:

• z tytułu zachorowania na grypę A(H1N1) zdiagnozowanego w okresie trwania umowy ubezpieczenia – wypłata 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia np. 21 tys. zł przy sumie ubezpieczenia 70 tys. zł,

• z tytułu zryczałtowanych kosztów pogrzebu ubezpieczonego na skutek śmierci ubezpieczonego w wyniku zachorowania na grypę A(H1N1) zdiagnozowanego w okresie trwania umowy ubezpieczenia – wypłata 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia – np. 70 tys. zł przy sumie ubezpieczenia 70 tys. zł (w przypadku wypłaty świadczenia za fakt zdiagnozowania choroby, potrąca się kwotę 21 tys. zł),

• z tytułu pobytu w szpitalu ubezpieczonego w wyniku zachorowania na grypę A(H1N1) zdiagnozowanego w okresie trwania umowy ubezpieczenia – wypłata 3% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu. Świadczenie wypłacane jest maksymalnie za 30 dni pobytu w szpitalu w ciągu okresu ubezpieczenia – np. 2,1 tys. zł za dzień pobytu w szpitalu przez okres 30 dni pobytu, przy sumie ubezpieczenia 70 tys. zł,

• zwrot kosztów leczenia wynikających z zachorowania na grypę AH1N1 zdiagnozowanego w okresie trwania umowy ubezpieczenia i które ubezpieczony poniósł po dniu wypisu ze szpitala – wypłata do 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia – np. do 7 tys. zł przy sumie ubezpieczenia 70 tys. zł.

Suma ubezpieczenia ustalana jest na wniosek ubezpieczającego i może wynosić odpowiednio: 40 tys. zł, 50 tys. zł, 60 tys. zł lub 70 tys. zł.

Roczna składka za ubezpieczenie indywidualne wynosi od 200 zł do 350 zł za osobę, i jej wysokość uzależniona jest od wysokości wybranej sumy ubezpieczenia. Składkę można opłacić w dwóch ratach.

Obszerne i szczegółowe omówienie tego tematu znajdzie się w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 50, z datą wydawniczą 15 grudnia 2009 r.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *