Ostatni dzień karnawału był zarazem ostatnim dniem istnienia na polskim rynku firmy CIGNA STU. Począwszy od 6 lutego 2008 r. spółka zmienia nazwę na Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk. Zmianie ulega również logo – dotychczasowe drzewko zastąpi czerwono-granatowy tulipan.

– Nastąpił koniec „etapu atlantyckiego” działalności firmy – skomentował zmianę głównego akcjonariusza prezes Cigny Jan Bogutyn. – W grudniu 2007 r. strategiczny akcjonariusz CIGNA STU SA – Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group odkupił od CIGNA Global Holdings Inc. wszystkie akcje naszej spółki i zgodnie ze wspomnianą umową, wprowadzenie nowej nazwy stało się formalną koniecznością – dodał. W chwili zawierania transakcji w sprawie odkupu akcji, CIGNA Global posiadała już tylko 2,4% akcji i od wielu lat była w zasadzie pasywnym inwestorem. Obecnie Wiener Städtische skupia w swoich rękach 99,9% wszystkich akcji Spółki.

InterRisk S.A. jest już czwartą nazwą Spółki. W 1993 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego, Fundacja Polskiej Akademii Nauk „Salus” i grupa nauczycieli założyła, i zarejestrowała w sądzie Spółkę pod nazwą Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeń. Później nazwa ta została zamieniona na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji STU. A po wejściu do Spółki amerykańskiego akcjonariusza występowała pod firmą CIGNA STU SA.

Na konferencji 5. lutego br. Zarząd firmy poinformował o wstępnych wynikach za ubiegły rok. – Przekroczyliśmy magiczną granicę 500 mln zł składki przypisanej brutto – powiedział prezes Bogutyn. W 2007 roku Spółka zebrała składkę przypisaną brutto w wysokości 612 mln zł, co oznacza wzrost o 28,8% wobec ub. roku.

W 2007 roku kwota wypłaconych odszkodowań brutto wyniosła 194 miliony zł. Wskaźnik szkodowości brutto wyniósł na koniec roku 53,2% wobec 56,2% za rok 2006. Dzięki temu Spółka uzyskała dodatni wynik techniczny w wysokości 14,6 mln zł, wyższy o 19% niż w roku 2006. Wynik finansowy brutto osiągnął najwyższą w historii Spółki kwotę 33,4 mln zł i był wyższy o 25% w stosunku do kwoty zysku uzyskanego w roku poprzednim. Wskaźnik ROE (stopa zwrotu z kapitałów własnych) wyniósł 16,9%.

W 2007 roku Towarzystwo umocniło swoją szóstą pozycję na rynku ubezpieczeń majątkowych. CIGNA STU SA zajmuje również szóste miejsce pod względem składki przypisanej wśród wszystkich spółek wchodzących w skład grupy VIG. I uzyskuje najwyższą składkę przypisaną, wynik techniczny i wynik finansowy spośród polskich firm należących do tej grupy.rnrnCIGNA, już jako InterRisk, zamierza rozwijać w swoim portfelu segment ubezpieczeń zdrowotnych. Szerzej o tych planach już wkrótce na łamach „Gazety Ubezpieczeniowej”.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *