Rynek inwestycji rozwija się niezwykle dynamicznie. W zależności od skłonności do ryzyka możemy przebierać w setkach ofert. Jednym ze sposobów na pomnażanie naszych pieniędzy jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej powiązanej z funduszami inwestycyjnymi.

Są to nowe rozwiązania i różnią się znacząco od oferowanych przed laty polis kapitałowych. O korzyściach płynących z takiego rozwiązania rozmawiamy z Jackiem Plewą, specjalistą z firmy Goldenegg Niezależni Doradcy Finansowi.

Redakcja: Czy inwestycyjna polisa typu unit-link jest dla przeciętnego inwestora lepsza od inwestowania bezpośrednio w fundusze inwestycyjne?

Jacek Plewa: – Poszczególnych instrumentów finansowych nie należy traktować jako uniwersalnego narzędzia. Optymalne rozwiązanie dla klienta zależy od wielu czynników: horyzontu czasowego planowanej inwestycji i zdefiniowania celu inwestycji. Ważne też jest pytanie o akceptowalny dla inwestora poziom ryzyka i planowany sposób prowadzenia inwestycji: jednorazowy, czy z wpłatami regularnymi. Często plan finansowy przygotowany przez doradcę łączy w sobie kilka różnych instrumentów. Polisa może być jednym z nich.

Komu by Pan ją polecił?

– W swoich założeniach polisy inwestycyjne typu unit-link są dedykowane osobom, które chcą prowadzić inwestycję o długim horyzoncie czasowym, są świadome potrzeby dywersyfikacji aktywów i szukają wiarygodnego systemowego narzędzia finansowego. Warto też wziąć pod uwagę, że rozwiązania finansowe oparte na polisach inwestycyjnych posiadają swe specyficzne zalety, które mogą okazać się decydujące przy doborze sposobu inwestowania. Przy tym produkcie z całą pewnością należy się wystrzegać samodzielnego wyboru pod wpływem impulsu – porady sąsiada, opinii z forum internetowego czy reklamy.

W czym polisa inwestycyjna jest lepsza od lokaty bankowej, albo kupna jednostek funduszy inwestycyjnych?

– W odróżnieniu od tradycyjnej lokaty daje możliwość generowania znacznych zysków. Wiąże się to oczywiście z większym ryzykiem. Jeśli mówimy o inwestycji co najmniej kilkuletniej, a inwestor jest skłonny zaakceptować minimum średni poziom ryzyka, można dokonywać porównań pomiędzy polisą a funduszem. Funkcjonujące na rynku polskim polisy Aegon, Skandia, czy Hansard są zbieżne w swoich najistotniejszych cechach. Dają możliwość przekazania kapitału osobie trzeciej bez podatku od spadków i darowizn. Aktywa pomnażane na rachunku są tu traktowane jak świadczenie ubezpieczeniowe, gdzie osobą uposażoną może być dowolny człowiek. Pomnażane środki w obrębie polisy mogą być przez inwestora ulokowane w bardzo zróżnicowane fundusze inwestycyjne. Przenosząc aktywa pomiędzy poszczególnymi funduszami, inwestor nie ponosi żadnych opłat wstępnych. To istotna cecha, bowiem w okresie wyraźnej zmiany trendu trzeba móc sprawnie zareagować, przenosząc środki do funduszu opartego np. o rynek pieniężny. Warto zwrócić uwagę, że możliwość taką dają również coraz popularniejsze na rynku tzw. fundusze parasolowe. Zarówno polisy, jak i fundusze parasolowe pozwalają na odroczenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od zysków kapitałowych do czasu zakończenia inwestycji. Przy każdym przesunięciu środków między pojedynczymi funduszami powstaje bowiem obowiązek podatkowy, a to skutkuje pomniejszaniem aktywów podczas inwestycji. Do zalet polis zaliczyć należy także gwarancję wpłaconego przez inwestora przed śmiercią kapitału. Warto też zauważyć, że polisy dają wybór zarówno w grupie wybranych polskich, jak i zagranicznych funduszy. W sytuacji ewentualnego pogorszenia się sytuacji na polskiej giełdzie można w sposób płynny i łatwy przenieść swe środki na rynki zagraniczne, a tym samym kontynuować inwestycję, bez konieczności przeczekiwania gorszego okresu na rynku pieniężnym czy obligacji.

Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby spróbować w ten sposób inwestować?

– Polisy pozwalają na prowadzenie inwestycji zarówno o wpłatach jednorazowych, jak i regularnych. Deklarowanie niewielkich kwot wpłat regularnych może być przesłanką do zainteresowania klienta raczej indywidualnymi funduszami. Nasza opieka jest kompleksowa, długofalowa i obejmuje rozległe, czasem może zaskakujące dla inwestora elementy. Za nasze porady nie pobieramy opłat.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *