W Europie Zachodniej programy tzw. przedłużonej gwarancji na sprzęt gospodarstwa domowego i komputerowy od lat cieszą się sporym i wciąż rosnącym zainteresowaniem klientów. W Wielkiej Brytanii penetracja przedłużonymi gwarancjami detalicznego rynku domowych urządzeń elektrycznych przekracza 10%, zaś wartość tego rynku szacowana jest na ok. 1,5 miliarda funtów. W Polsce rynek przedłużonych gwarancji dopiero się rozwija, ale eksperci są zgodni, że jego potencjał jest bardzo duży. Obecnie jest on wykorzystywany w ok. 1–2%, ale szacuje się, że już za 5–6 lat wskaźnik ten może wzrosnąć do 10, a nawet 15%.rnrnUbezpieczenie kosztów naprawy.

Potoczny termin „przedłużona gwarancja” to w nomenklaturze ubezpieczeniowej „ubezpieczenie kosztów naprawy sprzętu gospodarstwa domowego oraz sprzętu komputerowego”. Zawarcie takiej polisy zobowiązuje ubezpieczyciela do pokrycia kosztów napraw ubezpieczonego mienia, zazwyczaj w takiej wysokości, w jakiej analogiczne koszty poniósłby producent danego sprzętu w przypadku awarii, mającej miejsce w zwykłym okresie gwarancyjnym. Okres dodatkowej ochrony zależy od konkretnej oferty, przy czym najczęściej jest to kolejny rok lub dwa lata po wygaśnięciu gwarancji producenta. W Europie Zachodniej dość często spotykana jest jeszcze dłuższa ochrona, trwająca nawet do 4 lat.

– Obok programów gwarantujących pokrycie kosztów ewentualnych napraw sprzętu, w Europie Zachodniej rosnącą popularnością cieszą się także ubezpieczenia domowych urządzeń typu casco. Funkcjonują one na zasadach podobnych do AC samochodowego, zapewniając pokrycie kosztów napraw także w przypadku uszkodzeń mechanicznych wywołanych przez siłę zewnętrzną, w tym również w razie nieumyślnego uszkodzenia sprzętu przez jego właściciela. Rozwiązania tego rodzaju zaczynają być implementowane na polski rynek – twierdzi Marcin Zieliński, kierownik zespołu w Europ Assistance Polska, odpowiedzialny za rozwój programów przedłużonej gwarancji. – Spodziewamy się zainteresowania klientów taką opcją ubezpieczenia, ponieważ w połączeniu z „tradycyjnym” zakresem przedłużonej gwarancji zapewnia ona kompleksową ochronę domowego sprzętu.rnrnZ punktu widzenia klienta.

Zakup przedłużonej gwarancji to dla klienta przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, wynikające z braku nieprzewidzianych, często wysokich wydatków na naprawę sprzętu. Poza tym posiadacz ubezpieczenia nie musi w razie awarii samodzielnie poszukiwać odpowiedniego serwisu oraz zajmować się organizacją naprawy. W takiej sytuacji wystarczy tylko zadzwonić pod numer wskazany na polisie. Wyznaczeniem odpowiedniego punktu naprawczego, ustaleniem dogodnego dla obu stron terminu naprawy, a w przypadku sprzętów o dużych gabarytach także organizacją dojazdu serwisanta do miejsca zamieszkania ubezpieczonego zajmuje się firma assistance obsługująca program.

Obok powyższych korzyści, dodatkowym atutem programów przedłużonej gwarancji jest również pewność, że wszelkie naprawy zostaną wykonane przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych, w sprawdzonym i profesjonalnym serwisie. Ponadto, jeżeli usunięcie awarii nie jest możliwe z przyczyn technicznych – np. z braku odpowiednich części zamiennych – albo w sytuacji, w której koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, posiadacz polisy otrzymuje odszkodowanie pozwalające na zakup nowego urządzenia.rnrnPodobnie jak w przypadku zwykłej gwarancji producenta, posiadacz przedłużonej gwarancji musi przestrzegać kilku zasad związanych z użytkowanym sprzętem. Po pierwsze, jego wykorzystywanie musi być zgodne z zaleceniami producenta. Ponadto w urządzeniu nie wolno dokonywać żadnych zmian, modyfikacji ani napraw „na własną rękę”.

Gdzie kupić przedłużoną gwarancję?

Doświadczenia zagraniczne wskazują, że ubezpieczenia kosztów naprawy sprzętu domowego mogą być z powodzeniem oferowane klientom przez wiele kanałów dystrybucji. Obok sieci i punktów handlowych zajmujących się sprzedażą urządzeń RTV, AGD i komputerów, będących niejako „naturalnym” miejscem dystrybucji programów przedłużonej gwarancji, skutecznym kanałem oferowania tego rodzaju polis jest także internet. W Wielkiej Brytanii ok. 40% przedłużonych gwarancji jest sprzedawanych on-line, przy czym oprócz ofert dotyczących pojedynczych egzemplarzy sprzętu (np. lodówki lub pralki) dostępne są również korzystne cenowo pakiety obejmujące kilka urządzeń domowych. Porównując rynek brytyjski i polski należy mieć jednak na uwadze różnice w świadomości ubezpieczeniowej obu społeczeństw, a także – co być może jest nawet bardziej istotne – odmienność wzorców konsumpcyjnych w obu krajach. W Wielkiej Brytanii model direct, a zwłaszcza sprzedaż przez internet, należy do preferowanych sposobów zakupu wielu dóbr i usług, w tym także produktów finansowych. W Polsce natomiast, mimo wzrostu zainteresowania konsumentów taką formą sprzedaży, dominuje jeszcze tzw. łaciński typ wzorców konsumpcyjnych, w ramach którego istotnym elementem zakupu jest bezpośredni kontakt ze sprzedawcą i możliwość „fizycznego” zapoznania się z produktem w placówce, w której jest on oferowany.

Prognozując rozwój rynku przedłużonych gwarancji w Polsce, eksperci zwracają uwagę również na banki i instytucje kredytowe, które stają się coraz skuteczniejszym kanałem dystrybucji tego rodzaju ubezpieczeń. Szczególnie efektywnym i atrakcyjnym z punktu widzenia klienta „nośnikiem” przedłużonych gwarancji są zwłaszcza kredyty konsumpcyjne oraz systemy sprzedaży ratalnej. Składka za ubezpieczenie kosztów naprawy sprzętu zakupionego na kredyt lub raty zostaje wówczas włączona do comiesięcznych rat, przez co staje się dla klienta bardzo niewielkim, często nawet niezauważalnym obciążeniem. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy okres spłaty kredytu (np. 5 lat) przekracza okres gwarancji producenta (zwykle dwuletniej). Brak przedłużonej gwarancji może wówczas oznaczać, że w razie awarii sprzętu np. w trzecim roku jego użytkowania i kredytowania, oprócz konieczności spłaty kolejnych rat klient jest także narażony na dodatkowe wydatki związane z kosztami naprawy.

Anita Szczygielska, dyrektor Biura Ubezpieczeń Indywidualnych STU Ergo Hestia komentuje:

– Rynek przedłużonych gwarancji (PG) ma w Polsce duży potencjał. Pozostaje on w proporcji do wzrastającej siły nabywczej gospodarstw domowych w naszym kraju. Ma również związek z wprowadzaniem na nasz rynek coraz to bardziej zaawansowanego technologicznie sprzętu RTV/AGD/PC. Nie bez znaczenia jest tu także rosnąca świadomość ubezpieczeniowa naszego społeczeństwa. Tego rodzaju ubezpieczenia stanowią wartość dodaną do podstawowych produktów sprzedawanych przez naszych partnerów, z których najpoważniejszym, obok banków, są sieci handlowe. STU Ergo Hestia SA już od kilku lat uczestniczy w tego typu programach ubezpieczeniowych.

Prognozujemy, że programy ubezpieczeń kosztów naprawy w połączeniu z ubezpieczeniem casco sprzętu gospodarstwa domowego, które mamy już w ofercie naszego towarzystwa, wkrótce staną się w Polsce standardem.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *