Polska Izba Ubezpieczeń od początku nie ukrywała krytycznego nastawienia do tzw. „OC Religi”. W ostatnich dniach zarząd Izby wypracował oficjalne stanowisko w tej kwestii. Według ubezpieczycieli zrzeszonych w PIU decyzja o nałożeniu nowego podatku na wszystkich kierowców to decyzja Państwa, podjęta przez polityków i parlamentarzystów.

Polska Izba Ubezpieczeń nie jest zwolennikiem nakładania nowego podatku, jeśli jednak ma być on nałożony, powinien mieć formę podatku polisowego – czytamy w oświadczeniu. Opłata 12% na rzecz NFZ jest zdaniem ubezpieczycieli ukrytym podatkiem i powinna być wprowadzona zgodnie z parlamentarną procedurą legislacyjną ustaloną dla ustaw podatkowych.

.

Ubezpieczyciele doceniają skalę problemów, jakie związane są z finansowaniem służby zdrowia, są jednak zdania, że problemy te powinny być rozwiązywane systemowo

W krajach Unii Europejskiej zasada współpłacenia nie jest powszechna – zauważają członkowie PIU. Wprowadzone w niektórych krajach podatki polisowe dostarczają pieniądze bezpośrednio do budżetów państwa. W krajach tych tylko w niewielu przypadkach wskazywana jest część kwoty podatku, jaka ma być przekazana np. na koszty rehabilitacji poszkodowanych w wypadkach drogowych,

Zdaniem ubezpieczycieli, nieprawdziwe są informacje o zyskach generowanych przez ubezpieczenia OC. Zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej, ubezpieczenie to jest niedochodowe. Z tego tytułu w latach 1999-2006 ubezpieczyciele polscy ponieśli straty łącznie sięgające 460 mln. zł,rnSzacowana wartość odpisu 12% składki OC na rzecz NFZ może wynieść ok. 750 mln zł za cały rok 2008. Z punktu widzenia ubezpieczycieli wprowadzony podatek nie wynika z oceny ryzyka ubezpieczenia.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *