Konferencja „Kancelarie i doradcy odszkodowawczy” zorganizowana z okazji Jubileuszu 15-lecia urzędu Rzecznika Ubezpieczeniowych zgromadziła nadspodziewaną liczbę uczestników. Brali w niej udział przedstawiciele wszystkich najważniejszych instytucji polskiego rynku ubezpieczeniowego z Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Stowarzyszeniem Brokerów, Polską Izbą Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka.

Wyróżniał się wyraźny brak reprezentantów samych towarzystw ubezpieczeniowych, motywowaną równoległymi uroczystościami związanymi z 20-leciem Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Pierwsza część konferencji poświęcona była jubileuszowi Rzecznika. Dr Stanisław Rogowski (poprzedni rzecznik) oraz Halina Olendzka wręczyli statuetki „Za zasługi dla konsumentów usług ubezpieczeniowych”. Wśród wyróżnionych była redaktor naczelna "Gazety Ubezpieczeniowej" red. Bożena M. Dołęgowska-Wysocka. Listę nagrodzonych oraz fotorelację z imprezy zamieścimy w jednym z najbliższych wydań "Gazety Ubezpieczeniowej".Co najważniejsze, w konferencji uczestniczyło stu kilkudziesięciu przedstawicieli samych firm odszkodowawczych, na czele z prezesami dwóch, nie tak dawno powstałych Izb: Polskiej Izy Odszkodowań oraz Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Dyskusja czasami była żarliwa. Mówiono o obecnym stanie prawnym (prawdziwa wolna amerykanka), o wykształceniu i kompetencjach pracowników z branży odszkodowawczej, o prowizjach (często nadmiernych), o niedozwolonych praktykach, w tym klauzulach umownych.

Najważniejszy wniosek z konferencji: trzeba nadal rozmawiać, nie boczyć się na siebie. Swoją drogą, ciekawe, kiedy ustawodawca zdecyduje się na uregulowanie sytuacji prawnej kancelarii odszkodowawczych. Od pierwszej inicjatywy w tym względzie Rzecznika Ubezpieczonych właśnie minęło 3 lata.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *